longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Bóng compact bóng vòng 4-13
Bóng compact bóng vòng 4-13

  BẢNG GIÁ   :BÓNG COMPACT - BÓNG VÒNG     
       
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.       13-Apr
MH TÊN HÀNG DVT Gía bán tham khảo
  giá có vat     
  điện quang    
  Bóng compac 2U 5W AST ĐQ Cai 30,000
  Bóng compac 2U 5W ASV ĐQ Cai 30,000
  Bóng compac 2U 8W AST ĐQ Cai 30,000
  Bóng compac 2U 8W ASV ĐQ Cai 30,000
  Bóng compac 3U 14W AST ĐQ Cai 36,000
  Bóng compac 3U 14W ASV ĐQ Cai 36,000
  Bóng compac 3U 18W AST ĐQ Cai 40,800
  Bóng compac 3U 18W ASV ĐQ Cai 40,800
  Bóng compac 4U 35W AST ĐQ Cai 105,240
  Bóng compac 4U 35W ASV ĐQ Cai 105,240
  Bóng compac 4U 45W AST ĐQ Cai 116,400
  Bóng compac 4U 45W ASV ĐQ Cai 116,400
  Bóng compac 4U 55W AST ĐQ Cai 136,800
  Bóng compac 4U 55W ASV ĐQ Cai 136,800
  Bóng compac 4U 55W ASV E40 ĐQ Cai 136,800
  Bóng compac 4U 55W AST E40 ĐQ Cai 136,800
  Bóng compac 5U 85W AST E27 ĐQ Cai 216,000
  Bóng compac 5U 85W ASV E27 ĐQ Cai 216,000
  Bóng compac 6U 110W AST E40 ĐQ Cai 294,000
  Bóng Compac 6U 110W ASV E40 ĐQ Cai 294,000
  Bóng compac xoắn 26W AST ĐQ Cai 61,680
  Bóng compac xoắn 26W ASV ĐQ Cai 61,680
  GE     
  Bóng compact 2U 6W AST GE Cai 41,266
  Bóng compact 2U 9W AST GE Cai 42,248
  Bóng compact 2U 11W AST GE Cai 45,196
  Bóng compact 3U 9W AST GE Cai 48,143
  Bóng compact 3U 15W AST GE Cai 52,609
  Bóng compact 3U 18W AST GE Cai 54,485
  Bóng compact 4U 23W AST GE Cai 66,811
  Bóng compact xoắn 12W T2 AST GE Cai 61,184
  Bóng compact xoắn 8W T2 AST GE Cai 54,039
  Bóng compact xoắn E14 8W T2 AST GE Cai 54,039
  PANASONIC    
  Bóng đèn compact xoắn 5W AST Pana Cai 48,413
  Bóng đèn compact xoắn 5W ASV Pana Cai 48,413
  Bóng đèn compact xoắn 8W AST Pana Cai 48,413
  Bóng đèn compact xoắn 8W ASV Pana Cai 48,413
  Bóng đèn compact xoắn 11W AST Pana Cai 56,221
  Bóng đèn compact xoắn 11W ASV Pana Cai 56,221
  Bóng đèn compact xoắn 14W AST Pana Cai 58,564
  Bóng đèn compact xoắn 14W ASV Pana Cai 58,564
  Bóng đèn compact xoắn 19W AST Pana Cai 71,838
  Bóng đèn compact xoắn 19W ASV Pana Cai 71,838
  Bóng đèn compact xoắn 22W AST Pana Cai 74,181
  Bóng đèn compact xoắn 22W ASV Pana Cai 74,181
  Bóng đèn compact xoắn 25W AST Pana Cai 74,181
  Bóng đèn compact xoắn 25W ASV Pana Cai 74,181
  PHILIPS    
  Bóng Compact Essential 2U 8W AST Philips Cai 30,596
  Bóng Compact Essential 2U 8W ASV Philips Cai 30,596
  Bóng Compact Essential 2U 14W AST Philips Cai 35,972
  Bóng Compact Essential 2U 14W ASV Philips Cai 35,972
  Bóng Compact Essential 3U 18W AST Philips Cai 46,138
  Bóng Compact Essential 3U 18W ASV Philips Cai 46,138
  Bóng Compact Essential 3U 23W AST Philips Cai 47,604
  Bóng Compact Essential 3U 23W ASV Philips Cai 47,604
       
  Bóng Compact Genie 2U 5W ngắn AST Philips Cai 33,822
  Bóng Compact Genie 2U 5W ngắn ASV Philips Cai 33,822
  Bóng Compact Genie 3U 11W AST Philips Cai 41,055
  Bóng Compact Genie 3U 11W ASV Philips Cai 41,055
  Bóng Compact  Genie 3U 14W AST Philips Cai 42,326
  Bóng Compact Genie 3U 14W ASV Philips Cai 42,326
       
  Bóng Compact Ecoton 3U 23W AST Philips Cai 63,020
  Bóng Compact Ecoton 3U 23W ASV Philips Cai 63,020
  Bóng Compact Ecoton 3U 18W AST Philips Cai 62,445
  Bóng Compact Ecoton 3U 18W ASV Philips Cai 62,445
  Bóng Compact Ecoton 3U 14W AST Philips Cai 52,440
  Bóng Compact Ecoton 3U 14W ASV Philips Cai 52,440
  Bóng Compact Ecoton 3U 11W AST Philips Cai 48,875
  Bóng Compact Ecoton 3U 11W ASV Philips Cai 48,875
  Bóng Compact Ecoton 3U 8W AST Philips Cai 48,875
  Bóng Compact Ecoton 3U 8W ASV Philips Cai 48,875
  Bóng Compact Ecoton 2U 5W AST Philips Cai 47,725
  Bóng Compact Ecoton 3U 5W ASV Philips Cai 47,725
       
  Bóng Compact xoắn Tornado 12W AST Philips Cai 51,520
  Bóng Compact xoắn Tornado 12W ASV Philips Cai 51,520
  Bóng Compact xoắn Tornado 15W AST Philips Cai 61,410
  Bóng Compact xoắn Tornado 15W ASV Philips Cai 61,410
  Bóng Compact xoắn Tornado 20W AST Philips Cai 61,640
  Bóng Compact xoắn Tornado 20W ASV Philips Cai 61,640
  Bóng Compact xoắn Tornado 24W AST Philips Cai 62,445
  Bóng Compact xoắn Tornado 24W ASV Philips Cai 62,445
       
  Bóng Compact 4U 35W AST Philips Cai 247,940
  Bóng Compact 4U 35W ASV Philips Cai 247,940
  Bóng Compact 4U 50W AST Philips Cai 255,530
  Bóng Compact 4U 50W ASV Philips Cai 255,530
  Bóng Compact 4U 70W AST Philips Cai 257,945
  Bóng Compact 4U 70W ASV Philips Cai 257,945
  Bóng Compact xoắn 42W AST Philips Cai 151,800
  Bóng Compact xoắn 42W ASV Philips Cai 151,800
  RẠNG ĐÔNG     
  Bóng compact 2U 5W Ast/v R.Đông Cai 31,680
  Bóng compact 2U 7W Ast/v R.Đông Cai 31,680
  Bóng compact 2U 9Wt/v AST-V R.Đông Cai 31,680
  Bóng compact 2U 11Wt/v AST-V R.Đông Cai 31,680
  Bóng compact 3U 11W AST-V R.Đông Cai 36,960
  Bóng compact 3U 15W AST-V R.Đông Cai 39,600
  Bóng compact 3U 20W AST-V R.Đông Cai 44,880
  Bóng compact 4U 40W AST-V E27 R.Đông Cai 112,781
  Bóng compact 4U 50W AST-V E27 R.Đông Cai 134,323
  Bóng compact 4U 50W AST-V E40 R.Đông Cai 138,125
  Bóng compact 4U 75W ASV E27 R.Đông Cai 159,430
  Bóng compact 4U 75W AST-V E40 R.Đông Cai 162,479
  Bóng compact 5U 80W AST-V E27 R.Đông Cai 204,442
  Bóng compact 5U 80W AST-V E40 R.Đông Cai 207,346
  Bóng compact 5U 100W AST-V E27 R.Đông Cai 225,060
  Bóng compact 5U 100W AST-V E40 R.Đông Cai 227,964
  SYNVANIA    
  Bóng compac 2U 7W AST Synvania Cai 36,036
  Bóng compac 2U 7W ASV Synvania Cai 36,036
  Bóng compac 3U 11W AST Synvania Cai 43,407
  Bóng compac 3U 11W ASV Synvania Cai 43,407
  Bóng compac 3U 15W AST Synvania Cai 45,045
  Bóng compac 3U 15W ASV Synvania Cai 45,045
  Bóng compac 3U 20W AST Synvania Cai 50,778
  Bóng compac 3U 20W ASV Synvania Cai 50,778
  Bóng compac 4U 46W AST Synvania Cai 159,705
  Bóng compac xoắn tít 7W T2 E14 AST Synvania Cai 46,683
  Bóng compac xoắn tít  7W T2 E14 ASV Synvania Cai 46,683
  Bóng compac xoắn 8W T2 AST Synvania Cai 46,683
  Bóng compac xoắn 8W T2 ASV Synvania Cai 46,683
  Bóng compac xoắn 12W T2 AST Synvania Cai 54,054
  Bóng compac xoắn 12W T2 ASV Synvania Cai 54,054
  Bóng compac xoắn 15W T2 AST Synvania Cai 55,692
  Bóng compac xoắn 15W T2 ASV Synvania Cai 55,692
  Bóng compac xoắn 15W T3 AST Synvania Cai 55,692
  Bóng compac xoắn 15W T3 ASV Synvania Cai 55,692
  Bóng compac xoắn 20W T3 AST Synvania Cai 58,968
  Bóng compac xoắn 20W T3 ASV Synvania Cai 58,968
  Bóng compac xoắn 23W T3 AST Synvania Cai 62,244
  Bóng compac xoắn 23W T3 ASV Synvania Cai 62,244
  Bóng compac xoắn 24W T3 AST Synvania Cai 63,882
  Bóng compac xoắn 24W T3 ASV Synvania Cai 63,882
  YAKON     
  Bóng compact 2U 7W AST Yankon Cai 28,336
  Bóng compact 2U 7W ASV Yankon Cai 28,336
  Bóng compact 2U 9W AST Yankon Cai 28,336
  Bóng compact 2U 9W ASV Yankon Cai 28,336
  Bóng compact 2U 11W AST Yankon Cai 28,336
  Bóng compact 2U 11W ASV Yankon Cai 28,336
       
  Bóng compact 3U 15W AST Yankon Cai 35,420
  Bóng compact 3U 15W ASV Yankon Cai 35,420
  Bóng compact 3U 20W AST Yankon Cai 39,468
  Bóng compact 3U 20W ASV Yankon Cai 39,468
  Bóng compact 3U 25W AST Yankon Cai 44,528
  Bóng compact 3U 25W ASV Yankon Cai 44,528
  Bóng compact 3U 30W AST Yankon Cai 48,576
  Bóng compact 3U 30W ASV Yankon Cai 48,576
       
  Bóng compact 4U 36W AST Yankon Cai 119,416
  Bóng compact 4U 36W ASV Yankon Cai 119,416
  Bóng compact 4U 36W AST E40 Yankon Cai 126,500
  Bóng compact 4U 36W ASV E40 Yankon Cai 126,500
  Bóng compact 4U 46W AST Yankon Cai 134,596
  Bóng compact 4U 46W ASV Yankon Cai 134,596
  Bóng compact 4U 46W AST E40 Yankon Cai 126,500
  Bóng compact 4U 46W ASV E40 Yankon Cai 126,500
  Bóng compact 4U 65W AST Yankon Cai 182,160
  Bóng compact 4U 65W ASV Yankon Cai 182,160
  Bóng compact 4U 85W AST Yankon Cai 222,640
  Bóng compact 4U 85W ASV Yankon Cai 222,640
       
  Bóng compact mini 2U 5W AST Yankon Cai 28,336
  Bóng compact mini 2U 5W ASV Yankon Cai 28,336
  Bóng compact mini 3U 9W AST Yankon Cai 35,420
  Bóng compact mini 3U 9W ASV Yankon Cai 35,420
  Bóng compact mini 3U 11W AST Yankon Cai 35,420
  Bóng compact mini 3U 11W ASV Yankon Cai 35,420
  Bóng compact mini 3U 15W AST Yankon Cai 37,039
  Bóng compact mini 3U 15W ASV Yankon Cai 37,039
       
  Bóng compact xoắn 3W AST Yankon Cai 34,914
  Bóng compact xoắn 3W ASV Yankon Cai 34,914
  Bóng compact xoắn 5W AST Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 5W ASV Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 8W AST Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 8W ASV Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 8W AST E14 Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 8W ASV E14 Yankon Cai 35,420
  Bóng compact xoắn 11W AST Yankon Cai 37,444
  Bóng compact xoắn 11W ASV Yankon Cai 37,444
  Bóng compact xoắn 12W AST Yankon Cai 40,480
  Bóng compact xoắn 12W ASV Yankon Cai 40,480
  Bóng compact xoắn 15W AST Yankon Cai 42,504
  Bóng compact xoắn 15W ASV Yankon Cai 42,504
  Bóng compact xoắn 18W AST Yankon Cai 43,516
  Bóng compact xoắn 18W ASV Yankon Cai 43,516
  Bóng compact xoắn 20W AST Yankon Cai 43,516
  Bóng compact xoắn 20W ASV Yankon Cai 43,516
  Bóng compact xoắn 23W AST Yankon Cai 45,540
  Bóng compact xoắn 23W ASV Yankon Cai 45,540
  Bóng compact xoắn 25W AST Yankon Cai 55,660
  Bóng compact xoắn 25W ASV Yankon Cai 55,660
  Bóng compact xoắn 30W AST Yankon Cai 75,900
  Bóng compact xoắn 30W ASV Yankon Cai 75,900
  Bóng compact xoắn 35W AST Yankon Cai 80,960
  Bóng compact xoắn 35W ASV Yankon Cai 80,960
  Bóng compact xoắn 85W AST Yankon Cai 222,640
  Bóng compact xoắn 85W ASV Yankon Cai 222,640
  Bóng compact xoắn 85W ASV E40 Yankon Cai 230,736
  Bóng compact xoắn 85W AST E40 Yankon Cai 230,736
  Bóng compact xoắn 105W AST Yankon Cai 253,000
  Bóng compact xoắn 105W ASV Yankon Cai 253,000
  Bóng compact xoắn 105W ASV E40 Yankon Cai 261,096
  Bóng compact xoắn 105W AST E40 Yankon Cai 261,096
  Bóng vòng philips    
  Bóng vòng 22W AST Philips Cai 44,735
  Bóng vòng 32W AST Philips Cai 59,570
  Bóng vòng 40W AST Philips Cai 89,700
  Bóng vòng panasonic    
  Bóng vòng twinpa 100w dùng hfac1018 Pana Cai 1,952,125
  Bóng vòng 40w dùng hazc7503e Pana Cai 398,234
  Bóng vòng 32w dùng hac9231e Pana Cai 132,745
  Bóng vòng 22w dùng hac2216e Pana Cai 132,745
  Bóng vòng 11w dùng hmzc2401e Pana Cai 183,500
  Bóng vòng osram     
  bóng vòng 22w OSRAM Cai 43,200
  bóng vòng 32w OSRAM Cai 45,900
  Gía chưa VAT    
  Bóng compact xoắn mini 13W Kinglam Cai 43,200
  Bóng compact xoắn mini 13W E14 Kinglam Cai 43,200
  Bóng compact xoắn cao 18W Kinglam Cai 45,600
  Bóng compact xoắn cao 26W Kinglam Cai 62,400
  Bóng compact xoắn 12V 5W đuôi gim Kinglam Cai 27,600
  Bóng compact xoắn 13W LEEMEN Kinglam Cai 28,200
       
  Bóng compac 2U 5W AST MPE Cai 24,987
  Bóng compac 2U 5W ASV MPE Cai 24,987
  Bóng compac 2U 8W AST MPE Cai 25,768
  Bóng compac 2U 8W ASV MPE Cai 25,768
  Bóng compac 3U 11W AST MPE Cai 39,043
  Bóng compac 3U 11W ASV MPE Cai 39,043
  Bóng compac 3U 14W AST MPE Cai 40,604
  Bóng compac 3U 14W ASV MPE Cai 40,604
  Bóng compac 3U 18W AST MPE Cai 42,947
  Bóng compac 3U 18W ASV MPE Cai 42,947
  Bóng compac xoắn 9W AST MPE Cai 30,453
  Bóng compac xoắn 9W ASV MPE Cai 30,453
  Bóng compac xoắn 11W AST MPE Cai 32,796
  Bóng compac xoắn 11W ASV MPE Cai 32,796
  Bóng compac xoắn 13W AST MPE Cai 35,138
  Bóng compac xoắn 13W ASV MPE Cai 35,138
       
  Bóng TK Ghim Dulux 10w 6v G4 Đức OSRAM Cai 61,200
  Bóng TK Ghim Dulux 13w 12v G4 TQ OSRAM Cai 63,900
  Bóng TK Ghim Dulux 18w 12v GY6 TQ OSRAM Cai 63,900
  Bóng TK Ghim Dulux 26w 12v GY6 Đức OSRAM Cai 71,100
       
  Bóng vòng T5 AST 22W Kinglam Cai 24,600
  Bóng vòng T5 AST 32W Kinglam Cai 27,000
  Bóng vòng T5 ASTX 22W Kinglam Cai 27,600
  Bóng vòng T5 ASTX 32W Kinglam Cai 30,000
  Bóng vòng T5 ASV 22W Kinglam Cai 33,600
  Bóng vòng T5 ASV 32W Kinglam Cai 36,000
  Bóng bướm 2D ASTX 21W Kinglam Cai 28,200
  Bóng bướm 2D ASTX 38W Kinglam Cai 33,600
  Bóng bướm 2D ASV 21W Kinglam Cai 31,800
  Bóng bướm 2D ASV 38W Kinglam Cai 37,200
       
  Bóng Vòng T6 AST 32W Kinglam Cái  
  Bóng 2D 18w somer Cai 38,652
  Bóng vòng tròn 20w Somer Cai 45,680
  Bóng vòng tròn 32w Somer Cai 50,599
  Bóng vòng tròn 40w Somer Cai 56,924

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 45
Đã truy cập: 1.366.121