longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Bóng neon và Cao Áp 4-13
Bóng neon và Cao Áp 4-13

           BẢNG GIÁ :  BÓNG CAO ÁP - BÓNG NEON     
       
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT        13-Apr
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán tham khảo
  BÓNG CAO ÁP     
  Bóng cao áp Sodium thẳng 150W ASV GE Cai 248,756
Bóng cao áp Sodium thẳng 250W ASV GE Cai 260,814
Bóng cao áp Sodium thẳng 400W ASV GE Cai 279,572
  Bóng cao áp Metal 70W R7S AST GE Cai 233,840
Bóng cao áp Metal 150W R7S AST GE Cai 233,840
  Bóng cao áp Metal E40 150W AST GE Cai 350,760
Bóng cao áp Metal thẳng E40 250W AST GE Cai 393,901
Bóng cao áp Metal thẳng lớn E40 250W AST GE Cai 428,736
Bóng cao áp Metal thẳng lớn E40 400W AST GE Cai 468,930
Bóng cao áp Metal thẳng E40 1000W AST GE Cai 1,606,867
  Bóng cao áp Metal bầu E40 250W AST GE Cai 669,900
Bóng cao áp Metal bầu E40 400W AST GE Cai 937,860
Bóng cao áp Metal bầu E40 1.000W AST GE Cai 1,032,539
  Bóng cao áp Mercury E27 125W ASV GE Cai 65,204
Bóng cao áp Mercury E27 80W ASV GE Cai 65,204
  PHOENIC HALONIX- BLV     
  bóng đèn cao áp MeTal halide Phonix halonix UV 150w/DE 5200K (2 đầu) india NgM Cai 194,601
  bóng đèn cao áp MeTal halide Phonix halonix UV 150w/SE 4200K E40 india NgM Cai 199,527
  bóng đèn cao áp MeTal halide Phonix halonix 250w/SE 4800K E40 india NgM Cai 256,183
  bóng đèn cao áp MeTal halide Phonix halonix UV 400w/SE 4800K E40 india NgM Cai 270,963
  bóng đèn MeTal halide Phonix halonix 250w/E 40 6000K(thẳng) india NgM Cai 170,081
  bóng Uitralife MeTal halide 70w-4200K(bóng 2 đầu) BLV Germany NgM Cai 235,875
  bóng hilide MeTal halide 150w-5200K(bóng 2đầu) BLV Germany NgM Cai 235,875
  bóng Uitralife MeTal halide 150w-5200K(bóng 2 đầu) Germany BLV NgM Cai 235,875
  bóng MeTal halide 150w E27 CL-4200K(bóng bầu) BLV Germany NgM Cai 375,037
  bóng MeTal halide 250 E40CL-5200K(bóng thẳng) BLV Germany NgM Cai 391,841
  bóng MeTal halide 1000w E40-6000K(bóng thẳng) BLV GermanyNgM Cai 1,706,812
  bóng sodium 150w  E40 (bóng thẳng) BLV Germany NgM Cai 198,650
  bóng sodium 250w  E40 (bóng thẳng) BLV Germany NgM Cai 209,563
  bóng sodium 400w E40 (bóng thẳng) BLV Germany NgM Cai 244,848
  bóng MeTal halide Phonix halonix thường NON.UV 70w/E27/T 6000K NgM Cai 114,659
  bóng đèn Metal halide Phonix halonix thường NON.UV 150w R7S NgM Cai 123,479
  bóng cao áp Phonix halonix thường Natri sodium 150w E27T NgM Cai 105,462
  bóng cao áp Phonix halonix thường Natri sodium 150w E 40T NgM Cai 109,619
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 150W/E27 6000K  NgM Cai 144,899
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 150w/E40 6000K NgM Cai 151,200
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 250w/E40 6000K thẳng NgM Cai 170,099
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 250w/E40 6000K (bầu) NgM Cai 176,400
  bóng Phonix halonix thường Natri sodium 250w E 40T NgM Cai 131,039
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 400W/E40bT 6000K NgM Cai 189,000
  bóng Phonix halonix thường Natri sodium 400w E 40T NgM Cai 136,079
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 1000w/E 40TT 6000K  v Cai 730,799
  bóng Phonix halonix  thường Natri sodium 1000w E 40T NgM Cai 678,219
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 1000w/E 40bT (b bầu) NgM Cai 683,550
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 150w/R7S (xanh lá) NgM Cai 233,992
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 150w/E 27 (xanh lá)  NgM Cai 246,330
  bóng Phonix halonix thường MeTal halide NON.UV 250w/E 27 (xanh lá) NgM Cai 258,647
  PHILIPS    
  Bóng cao áp Metal bầu HPI 250W/E40 AST Philips Cai 355,120
  Bóng cao áp Metal bầu HPI 400W/E40 AST Philips Cai 355,120
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T 250W/E40 AST Philips Cai 326,025
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T 400W/E40 AST Philips Cai 326,025
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T 1.000W/E40 AST Philips Cai 1,552,500
  Bóng cao áp Sodium thẳng 70W ASV Philips Cai 139,725
  Bóng cao áp Sodium thẳng 150W ASV Philips Cai 155,250
  Bóng cao áp Sodium thẳng 250W ASV Philips Cai 170,775
  Bóng cao áp Sodium thẳng 400W ASV Philips Cai 186,300
  Bóng cao áp Sodium thẳng 1.000W ASV Philips Cai 1,086,750
  Bóng cao áp thuỷ ngân T.Tiếp Mercury 160W E27 Philips Cai 76,015
  Bóng cao áp thuỷ ngân T.Tiếp Mercury 250W E27 Philips Cai 115,460
  Bóng cao áp thuỷ ngân G.Tiếp Mercury 250W E40 Philips Cai 113,160
  Bóng cao áp thuỷ ngân G.Tiếp Mercury 400W E40 Philips Cai 169,395
  Bóng cao áp Mercury thuỷ ngân 125W E27 Phiips Cai 46,299
  Bóng cao áp Mercury thuỷ ngân 250W E27 Phiips Cai 104,995
  Bóng cao áp Mercury thuỷ ngân 400W E27 Phiips Cai 153,951
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T Plus 1.000W/645 E40 AST Philips Cai 1,411,234
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T Plus 250W/645 E40 AST Philips Cai 296,390
  Bóng cao áp Metal thẳng HPI-T Plus 400W/645 E40 AST Philips Cai 296,390
  Bóng cao áp Sodium thẳng 150W E40 ASV Philips Cai 141,174
  Bóng cao áp Sodium thẳng 250W E40 ASV Philips Cai 155,216
  PARAGON    
  Bóng cao áp sodium 70w PRG Cai 110,124
  Bóng cao áp sodium 150w PRG Cai 129,243
  Bóng cao áp sodium 250w PRG Cai 129,243
  Bóng cao áp sodium 400w PRG Cai 149,891
  Bóng cao áp Metal R7S 70w PRG Cai 188,893
  Bóng cao áp Metal 70w PRG Cai 211,071
  Bóng cao áp Metal R7S 150w PRG Cai 188,893
  Bóng cao áp Metal 150w PRG Cai 211,071
  Bóng cao áp Metal 250w PRG Cai 299,017
  Bóng cao áp Metal 400w PRG Cai 346,432
  Bóng cao áp Metal bóng bầu 250w PRG Cai 299,017
  Bóng cao áp Metal Bóng bầu 400w PRG Cai 346,432
  Bóng cao áp Metal Bóng bầu 1000w PRG Cai 602,623
  Bóng cao áp Metal Bóng ống  1000w PRG Cai 516,971
  BÓNG NEON HQ     
  Bóng HQ 0m6 AST  ĐQ Cai 10,080
  Bóng HQ 1m2 AST ĐQ Cai 12,720
  Bóng HQ 1m2 AST (Indo) GE Cai 18,311
  Bóng HQ 0m6 AST (Indo) GE Cai 16,971
  Bóng HQ 0m6 ASV Đậm (Indo) GE Cai 26,796
  Bóng HQ 1m2 ASV  (Indo) GE N Cai 28,582
  Bóng HQ 0m6 AST (Thái Lan) GE Cai 26,796
  Bóng HQ 0m6 ASV (Thái Lan) GE Cai 29,476
  Bóng HQ 1m2 AST (Thái Lan) GE  N Cai 28,582
  Bóng HQ 1m2 ASV (Thái Lan) GE N Cai 31,262
  bóng hùynh quang  T8 1m2 DL indo OSRAM Cai 14,400
  bóng hùynh quang  T8 0m6 DL OSRAM Cai 12,150
  bóng hùynh quang  T8 1m2 SKY indo OSRAM Cai 31,050
  bóng hùynh quang  T8 0m6 SKY OSRAM Cai 23,400
  bóng hùynh quang  T8 1m2 Vàng indo OSRAM Cai 28,800
  bóng hùynh quang  T8 0m6 Vàng OSRAM Cai 34,200
  Bóng huỳnh quang 0,6m16w dùng hwc4035e Pana Cai 183,500
  Bóng huỳnh quang 1,2m 32w dùng hac2204e Pana Cai 183,500
  Bóng HQ 1m2 AST T8 Philips Cai 13,869
  Bóng HQ 0m6 AST T8 Philips Cai 12,265
  Bóng HQ 1m2 AST siêu sáng T8 Philips Cai 47,610
  Bóng HQ 1m2 ASV ấm T8 Philips Cai 47,610
  Bóng HQ 1m2 ASV nhạt T8 Philips Cai 47,610
  Bóng HQ 0m6 AST siêu sáng T8 Philips Cai 33,005
  Bóng HQ 0m6 ASV ấm T8 Philips Cai 33,005
  Bóng HQ 0m6 ASV nhạt T8 Philips Cai 33,005
  Bóng HQ T10 1m2 AST R.Đông Cai 13,444
  Bóng HQ T10 0m6 AST R.Đông Cai 10,243
  Bóng HQ T8 1m2 AS đỏ R.Đông Cai 44,814
  Bóng HQ T8 1m2 AS blue R.Đông Cai 28,681
  Bóng HQ T8 1m2 AS Vàng R.Đông Cai 33,174
  Bóng HQ T8 0m6 AS Hồng R.Đông Cai 23,431
  Bóng HQ T8 0m6 AS Vàng R.Đông Cai 19,590
  Bóng HQ T8 0m6 AS X.Dương R.Đông Cai 23,431
  Bóng HQ T8 0m6 AS X.Lá R.Đông Cai 15,621

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 47
Đã truy cập: 1.366.128