longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn áp trần 4-13
Đèn áp trần 4-13

           BẢNG GIÁ   : ĐÈN Ốp trần    13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT         
       
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán tham khảo
       
OBIS DEN MAM 22W Đèn mâm ốp trần tròn + vuông 22w Obis Cái 78,200
OBIS DEN MAM 32W Đèn mâm ốp trần tròn + vuông 32w Obis Cái 111,320
       
PANA DEN TRAN1 Đèn trần Remode 734cm100w HFAC1018 Pana Bộ 7,418,075
PANA DEN TRAN2 Đèn trần Remode 724cm100w HFAC1001 Pana Bộ 6,090,630
PANA DEN TRAN3 Đèn trần Remode 673cm100w HFAC1055 Pana Bộ 6,442,013
PANA DEN TRAN4 Đèn trần Remode 875cm100w HMZC2401E Pana Bộ 4,919,355
PANA DEN TRAN5 Đèn trần 500cm 32w HAC9231E Pana Bộ 1,304,020
PANA DEN TRAN6 Đèn trần 460cm 32w HAC9016E Pana Bộ 1,249,360
PANA DEN TRAN7 Đèn trần 460cm 32w HACL9004E Pana Bộ 921,403
PANA DEN TRAN8 Đèn trần 470cm 32w HAC9050E Pana Bộ 1,624,168
PANA DEN TRAN9 Đèn trần 782*332cm 32w HAC2204E Pana Bộ 2,592,422
PANA DEN TRAN10 Đèn trần 360cm 22w HAC20164E Pana Bộ 976,063
PANA DEN TRAN11 Đèn trần 310cm 22w HACL2004E Pana Bộ 780,850
PANA DEN TRAN12 Đèn trần 310cm 22w HACL2035KE Pana Bộ 671,531
PANA DEN TRAN13 Đèn trần Remode 750*850cm 23w HZAC9202E Pana Bộ 6,988,608
PANA DEN TRAN14 Đèn trần 750*300cm 23w HAC2202E Pana Bộ 2,889,145
PANA DEN TRAN15 Đèn trần Remode 620cm 32w HAZC7503E Pana Bộ 4,060,420
PANA DEN TRAN16 Đèn chùm 8 bóng 849*407 HEMC8098K Pana Bộ 6,184,332
PANA DEN TRAN17 Đèn chùm 8 bóng +32w 1122*450 HEMC2431K Pana Bộ 10,682,028
PANA DEN BANAN1 Đèn treo bàn ăn 11w 480*699cm LBC13098K Pana Bộ 2,069,253
PANA DEN BANAN2 Đèn treo bàn ăn 11w 450*450cm LBC13037 Pana Bộ 1,522,658
PANA DEN BANAN3 Đèn treo bàn ăn 11w 450*450cm LBC13038 Pana Bộ 1,522,658
PANA DEN BANAN4 Đèn treo bàn ăn 11w 400*400cm LBC13040 Pana Bộ 2,092,678
PANA DEN TREOTUONG1 Đèn treo tường 11w 185*265 HEWC1098K Pana Bộ 976,063
PANA DEN TREOTUONG2 Đèn treo tường 14w 80*235 LBC86114 Pana Bộ 1,327,445
PANA DEN TREOTUONG3 Đèn treo tường 14w 120*130*190  LBC87057 Pana Bộ 905,786
PANA DEN TREOTUONG4 Đèn treo tường 14w 100*200  LBC86108 Pana Bộ 827,701
PANA DEN TREOTUONG5 Đèn treo tường 14w 120*130  LBC87056 Pana Bộ 905,786
PANA DEN TREOTUONG6 Đèn treo tường 14w 120*120  LBC86023 Pana Bộ 1,202,509
PANA DEN TREOTUONG7 Đèn treo tường 36w 1352*102  HWC4035E Pana Bộ 2,592,422
PANA DEN TREOTUONG8 Đèn treo tường 18w 660*123  HWC4035E Pana Bộ 1,124,424
PANA DEN TRAN18 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52602 Pana Bộ 445,085
PANA DEN TRAN19 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52603 Pana Bộ 554,404
PANA DEN TRAN20 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52604 Pana Bộ 554,404
PANA DEN TRAN21 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52605 Pana Bộ 445,085
PANA DEN TRAN22 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52606 Pana Bộ 663,723
PANA DEN TRAN23 Đèn trần tròn 300cm bóng compact 22w NLP52607 Pana Bộ 663,723
PANA DEN TRAN24 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54702 Pana Bộ 593,446
PANA DEN TRAN25 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54703 Pana Bộ 765,233
PANA DEN TRAN26 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54704 Pana Bộ 765,233
PANA DEN TRAN27 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54705 Pana Bộ 765,233
PANA DEN TRAN28 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54706 Pana Bộ 765,233
PANA DEN TRAN29 Đèn trần tròn 400cm bóng compact 2*14w NLP54707 Pana Bộ 765,233
       
PLIPS DEN OT B25 Đèn ốp trần deco twist TL5 25W Philips Bộ 407,675
PLIPS DEN OT BV22 Đèn ốp trần bóng vòng 22W Philips Bộ 194,810
PLIPS DEN OT L25 Đèn ốp trần deco twist radiant TL5 25W Philips Bộ 538,775
PLIPS DEN OT M25 Đèn ốp trần MYSTYLE 25W Philips Bộ 479,550
PLIPS DEN OT R25 Đèn ốp trần RIDGE 25W Philips Bộ 345,575
PLIPS DEN OT R251 Đèn ốp trần BlossomTL5 25W Philips Bộ 345,575
PLIPS DEN OT S25 Đèn ốp trần SHELL 25W Philips Bộ 447,925
       
SMER DEN TRAN 1 Đèn trần nổi tròn trơn 18w 220mm Somer Bộ 161,636
SMER DEN TRAN 2 Đèn trần nổi tròn trơn 22w 300mm Somer Bộ 231,912
SMER DEN TRAN 3 Đèn trần nổi tròn trơn 32w 390mm Somer Bộ 302,189
SMER DEN TRAN 4 Đèn trần nổi tròn trơn 40w 450mm Somer Bộ 379,493
SMER DEN TRAN 5 Đèn trần nổi tròn vân gơn sóng 22w 300mm Somer Bộ 231,912
SMER DEN TRAN 6 Đèn trần nổi tròn vân gơn sóng 32w 390mm Somer Bộ 302,189
SMER DEN TRAN 7 Đèn trần nổi tròn vân gơn sóng 40w 450mm Somer Bộ 379,493
SMER DEN TRAN 8 Đèn trần nổi tròn trắng HV phụng hoàng 22w 300mm Somer Bộ 231,912
SMER DEN TRAN 9 Đèn trần nổi tròn trắng HV phụng hoàng 32w 390mm Somer Bộ 302,189
SMER DEN TRAN 10 Đèn trần nổi tròn trắng HV phụng hoàng 40w 450mm Somer Bộ 379,493

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 52
Đã truy cập: 1.366.145