longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn Batten siêu mỏng 4-13
Đèn Batten siêu mỏng 4-13

      BẢNG GIÁ :Đèn batten - siêu mỏng      13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT         
       
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán
  GIÁ CÓ VAT    
PLIPS DEN BT 0.6DON Đèn T8 1 x 0m6  TMS012 118 Phiips Bộ 167,785
PLIPS DEN BT 12DON Đèn T8 1 x 1m2 TMS012 136 Philips Bộ 196,650
PLIPS DEN BT 12DOI Đèn T8 2 x 1m2 MS012 236 Philips Bộ 322,690
       
NANO DEN SM SM106 Máng đèn SM 1 x 0m6 FLB-210B Nano Cái 132,745
NANO DEN SM SM112 Máng đèn SM 1 x 1m2 FLB-410B Nano Cái 152,266
NANO DEN SM SM212 Máng đèn SM 2 x 1m2 FLB-420BB Nano Cái 261,585
       
PLIPS DEN SM T8 06 Máng đèn siêu mỏng T8 0m6 18W ( điện tử ) philips Bộ 161,760
PLIPS DEN SM T8 12 Mámg đèn siêu mỏng T8 1m2 ( điện tử ) philips Bộ 172,440
  GIÁ CHƯA VAT    
DUHAL DEN BTEN SM T5 106 Đèn  baten TTF114 T5 1 x 0m6 Duhal Bộ 103,008
DUHAL DEN BTEN SM T5 206 Đèn  baten TTF214 T5 1 x 0m6 Duhal Bộ 187,224
DUHAL DEN BTEN SM T5 112 Đèn  baten TTF128 T5 1 x 1m2 Duhal Bộ 108,576
DUHAL DEN BTEN SM T5 212 Đèn  baten TTF228T5 2 x 1m2 Duhal Bộ 247,020
       
OBIS DEN BT 106 Máng đèn batten dày 1 x 0m6 Obis Bộ 105,800
OBIS DEN BT 206 Máng đèn batten dày 2 x 0m6 Obis Bộ 123,740
OBIS DEN BT 112 Máng đèn batten dày 1 x 1m2 Obis Bộ 132,480
OBIS DEN BT 212 Máng đèn batten dày 2 x 1m2 Obis Bộ 213,900
       
PH MANGDEN SM 112 Máng Đèn SM 1 X 1m2 P.H Bộ k bóg 62000
PH MANGDEN SM 106 Máng Đèn SM 0 X 1m6 P.H Bộ k bóg 60000
       
DUHAL DEN BATTEN SM DTF220 Đèn siêu mỏng 2 x 0m6 - DTF Duhal Bộ 87,000
DUHAL DEN BATTEN SM DTF140 Đèn siêu mỏng 1 x 1m2 - DTF Duhal Bộ 85,608
DUHAL DEN BATTEN SM DTF240 Đèn siêu mỏng 2 x 1m2 - DTF Duhal Bộ 144,768
DUHAL DEN BATTEN SM HTF120 Đèn siêu mỏng 1 x 0m6 - HTF Duhal Bộ 76,560
DUHAL DEN BATTEN SM HTF140 Đèn siêu mỏng 1 x 1m2 - HTF Duhal Bộ 89,088
       
HNGHE DEN SM B 106 Đèn siêu mỏng (b)+tranfomer 1 x 0m6 HNT Bộ 62,400
HNGHE DEN SM B 112 Đèn siêu mỏng (b)+tranfomer 1 x 1m2 HNT Bộ 68,400
HNGHE DEN SM B 206 Đèn siêu mỏng (b)+tranfomer 2 x 0m6 HNT Bộ 96,000
HNGHE DEN SM B 212 Đèn siêu mỏng (b)+tranfomer 2 x 1m2 HNT Bộ 132,000
HNGHE DEN SM INB 106 Đèn siêu mỏng đế inox (b) 1 x 0m6 HNT Cái 96,000
HNGHE DEN SM INB 112 Đèn siêu mỏng đế inox (b) 1 x 1m2 HNT Cái 108,000
HNGHE DEN SM INB 212 Đèn siêu mỏng đế inox (b) 2 x 1m2 HNT Cái 180,000
       
MPE DEN SM SM106 Máng đèn SM 1 x 0m6 MPE Bộ 97,606
MPE DEN SM SM112 Máng đèn SM 1 x 1m2 MPE Bộ 109,319
MPE DEN SM SM212 Máng đèn SM 2 x 1m2 MPE Bộ 171,787
       
OBIS DEN SM 106 Máng đèn batten siêu mỏng 1 x 0m6 Obis Bộ 121,440
OBIS DEN SM 206 Máng đèn batten siêu mỏng 2 x 0m6 Obis Bộ 193,200
OBIS DEN SM 112 Máng đèn batten siêu mỏng 1 x 1m2 Obis Bộ 151,800
OBIS DEN SM 212 Máng đèn batten siêu mỏng 2 x 1m2 Obis Bộ 245,640
OBIS FS DEN SM 106 Máng đèn batten siêu mỏng FS 1 x 0m6 Obis Bộ 85,560
OBIS FS DEN SM 206 Máng đèn batten siêu mỏng FS 2 x 0m6 Obis Bộ 100,280
OBIS FS DEN SM 112 Máng đèn batten siêu mỏng FS 1 x 1m2 Obis Bộ 104,880
OBIS FS DEN SM 212 Máng đèn batten siêu mỏng FS 2 x 1m2 Obis Bộ 162,840
       
PRG DEN SM 1 Máng đèn SM PCFG118 1 x 0m6 PRG Bộ 103,241
PRG DEN SM 2 Máng đèn SM PCFG136 1 x 1m2 PRG Bộ 121,595
       
PRG DEN SM 3 Máng đèn SM  đầu tròn PCFH118 1 x 0m6 PRG Bộ 103,241
PRG DEN SM 4 Máng đèn SM đầu tròn PCFH218 2 x 0m6 PRG Bộ 154,480
PRG DEN SM 5 Máng đèn SM đầu tròn PCFH136 1 x 1m2 PRG Bộ 121,595
PRG DEN SM 6 Máng đèn SM đầu tròn PCFH236 2 x 1m2 PRG Bộ 204,188
       
PRG DEN BATTEN 1 Máng đèn PIFB118 1 x 0m6 PRG Bộ 109,359
PRG DEN BATTEN 2 Máng đèn PIFB218 2 x 0m6 PRG Bộ 189,658
PRG DEN BATTEN 3 Máng đèn PIFB136 1 x 1m2 PRG Bộ 143,008
PRG DEN BATTEN 4 Máng đèn PIFB236 2 x 1m2 PRG Bộ 222,542
       
PRG DEN SM MC PSN106 Máng đèn SM có chụp mica PCFA118 1 x 0m6 PRG Bộ 162,127
PRG DEN SM MC PSN206 Máng đèn SM có chụp mica PCFA218 2 x 0m6 PRG Bộ 265,368
PRG DEN SM MC PSN112 Máng đèn SM có chụp mica PCFA136 1 x 1m2 PRG Bộ 213,365
PRG DEN SM PSN212 Máng đèn SM có chụp mica PCFA236 2 x 1m2 PRG Bộ 332,666
PRG DEN SM PXC106 Máng đèn SM có chụp x/cá PCFB118 1 x 0m6 PRG Bộ 162,127
PRG DEN SM PXC206 Máng đèn SM có chụp x/cá PCFB218 2 x 0m6 PRG Bộ 265,368
PRG DEN SM PXC112 Máng đèn SM có chụp x/cá PCFB136 1 x 1m2 PRG Bộ 213,365
PRG DEN SM PXC212 Máng đèn SM có chụp x/cá PCFB236 2 x 1m2 PRG Bộ 332,666
       
SMER DEN HQ1 Đèn HQ siêu mỏng chân tròn SMSBL118 Somer Bộ 91,359
SMER DEN HQ2 Đèn HQ siêu mỏng chân tròn SMSBL136 Somer Bộ 96,982
SMER DEN HQ3 Đèn HQ siêu mỏng chân tròn SMSBL236 Somer Bộ 165,150
SMER DEN HQ4 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp SMSBL118 Somer Bộ 84,332
SMER DEN HQ5 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp SMSBL136 Somer Bộ 89,954
SMER DEN HQ6 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp Điện tử SMSBL118 Somer Bộ 75,899
SMER DEN HQ7 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp Điện tử SMSBL136 Somer Bộ 82,926

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 16
Đã truy cập: 1.363.378