longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > ĐÈN & BÓNG T4-T5 4-13
ĐÈN & BÓNG T4-T5 4-13

           BẢNG GIÁ   :đèn và bóng T4 T5       13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT        
       
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán tham khảo
DUHAL BONG T5 0M6 Bóng đèn T5 0m6 Dulux  Cai 19,488
DUHAL BONG T5 1M2 Bóng đèn T5 1m2 Dulux Cai 24,360
DUHAL DEN MHEO PQT5 106 Đèn CN (Đèn Heo) Phản Quang T5 TDH114  1 X 0m6 Duhal Bộ 116,232
DUHAL DEN MHEO PQT5 112 Đèn CN (Đèn Heo) Phản Quang T5 TDH 128 1 X 1m2 Duhal Bộ 169,128
DUHAL DEN MHEO PQT5 206 Đèn CN (Đèn Heo) Phản Quang T5 TDH214 2 X 0m6 Duhal Bộ 215,064
DUHAL DEN MHEO PQT5 212 Đèn CN (Đèn Heo) Phản Quang T5 TDH 228  2x 1m2 Duhal Bộ 308,328
DUHAL DEN MHEO T5 106 Đèn CN (Đèn Heo) Sơn Tĩnh Điện TDH114 T5 1 X 0M6 Duhal Bộ 103,008
DUHAL DEN MHEO T5 112 Đèn CN (Đèn Heo) Sơn Tĩnh Điện TDH128 T5 1 X 1m2 Duhal Bộ 144,768
DUHAL DEN MHEO T5 206 Đèn CN (Đèn Heo) Sơn Tĩnh Điện TDH214 T5 2 X 0m6 Duhal Bộ 206,712
DUHAL DEN MHEO T5 212 Đèn CN (Đèn Heo) Sơn Tĩnh Điện TDH228 T5 2 X 1m2 Duhal Bộ 286,752
DUHAL DEN PQ T5 206 Máng Đèn Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA214 T5 2 X 0m6 Duhal Bộ 425,952
DUHAL DEN PQ T5 212 Máng Đèn Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA228 T5 2 X 1m2 Duhal Bộ 563,760
DUHAL DEN PQ T5 306 Máng Đèn Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA314 T5 3 X 0m6 Duhal Bộ 690,432
DUHAL DEN PQ T5 312 Đèn  Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA328 T5 3 X 1m2 Duhal Bộ 870,696
DUHAL DEN PQ T5 406 Đèn  Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA414 T5 4 X 0m6 Duhal Bộ 871,392
DUHAL DEN PQ T5 412 Đèn  Am Trần Phản Quang Am Nổi TDA428 T5 4 X 1m2 Duhal Bộ 1,080,888
       
GE DEN T5 1 Đèn  T5 có chụp PC 1 x 0m6 - 14W  GE Bộ 334,057
GE DEN T5 2 Đèn  T5 có chụp PC 1 x 1m2  - 28W  GE Bộ 498,048
GE DEN T5 3 Đèn  T5  1 x 0m6 - thái lan  GE Bộ 188,465
GE DEN T5 4 Đèn  T5  1 x 1m2  - thái lan  GE Bộ 221,067
       
KLAM DEN T4 8W Đèn T4 8W 34cm Kinglam Bộ 54,000
KLAM DEN T4 12W Đèn T4 12W 44cm Kinglam Bộ 60,000
KLAM DEN T4 16W Đèn T4 16W 48cm Kinglam Bộ 66,000
KLAM DEN T4 20W Đèn T4 20W 52cm Kinglam Bộ 68,400
KLAM DEN T4 22W Đèn T4 22W 73cm Kinglam Bộ 74,400
KLAM DEN T4 24W Đèn T4 24W 84cm Kinglam Bộ 76,800
KLAM DEN T4 26W Đèn T4 26W 102cm Kinglam Bộ 79,200
KLAM DEN T4 28W Đèn T4 28W 116cm Kinglam Bộ 81,600
KLAM DEN T4 CC 8W Đèn cao cấp T4 8W 34cm Kinglam Bộ 60,000
KLAM DEN T4 CC 12W Đèn cao cấp T4 12W 44cm Kinglam Bộ 67,200
KLAM DEN T4 CC 16W Đèn cao cấp T4 16W 48cm Kinglam Bộ 73,200
KLAM DEN T4 CC 20W Đèn cao cấp T4 20W 52cm Kinglam Bộ 76,800
KLAM DEN T4 CC 22W Đèn cao cấp T4 22W 73cm Kinglam Bộ 82,800
KLAM DEN T4 CC 24W Đèn cao cấp T4 24W 84cm Kinglam Bộ 85,200
KLAM DEN T4 CC 26W Đèn cao cấp T4 26W 102cm Kinglam Bộ 87,600
KLAM DEN T4 CC 28W Đèn cao cấp T4 28W 116cm Kinglam Bộ 90,000
KLAM DEN T5 8W Đèn T5 8W 30cm Kinglam Bộ 58,800
KLAM DEN T5 14W Đèn T5 14W 60cm Kinglam Bộ 76,800
KLAM DEN T5 21W Đèn T5 21W 90cm Kinglam Bộ 98,400
KLAM DEN T5 28W Đèn T5 28W 120cm Kinglam Bộ 110,400
       
ORAM DEN T4T5-1 Bộ đèn T5 không bóng 14W OSRAM Bộ 115,200
ORAM DEN T4T5-2 Bộ đèn T5 không bóng 28W OSRAM Bộ 150,300
ORAM DEN T4T5-3 Bộ đèn T5 Có  bóng 14W OSRAM Bộ 163,800
ORAM DEN T4T5-4 Bộ đèn T5 Có bóng 28W OSRAM Bộ 198,000
       
PANA DEN T51 Đèn T5 0M6 14w T/V FBC21502 Pana Bộ 156,170
PANA DEN T52 Đèn T5 1M2 28w T/V FBC41502 Pana Bộ 226,447
       
PLIPS TANGPHO T5106 Tăng phô (ballast) điện tử T5 1 x 0m6  EBC 114 Philips Cái 108,675
PLIPS TANGPHO T5112 Tăng phô (ballast) điện tử T5 1 x 1m2  EBC 128 Philips Cái 108,675
PLIPS TANGPHO T5206 Tăng phô (ballast) điện tử T5 2 x 0m6  EBC 214 Philips Cái 143,635
PLIPS TANGPHO T5212 Tăng phô (ballast) điện tử T5 2 x 1m2  EBC 228 Philips Cái 143,635
       
PLIPS DEN T5 06 Máng đèn T5 0m6 (bóng AST) Philips Bộ 139,150
PLIPS DEN T5 06VA Máng đèn T5 0m6 (bóng ASV ấm) Philips Bộ 139,150
PLIPS DEN T5 06VN Máng đèn T5 0m6 (bóng ASV nhạt) Philips Bộ 139,150
PLIPS DEN T5 12T Máng đèn T5 1m2 (bóng AST) Philips Bộ 201,250
PLIPS DEN T5 12VA Máng đèn T5 1m2 (bóng ASV ấm) Philips Bộ 201,250
PLIPS DEN T5 12VN Máng đèn T5 1m2 (bóng ASV nhạt) Philips Bộ 201,250
PLIPS DEN T8T5 06 Máng đèn T8 chuyển T5 Retrosave H 14W 0m6 Philips Bộ 174,570
PLIPS DEN T8T5 12 Máng đèn T8 chuyển T5 Retrosave H 14W 1m2 Philips Bộ 157,205
       
PRG DEN T5 1 Bộ Đèn Baten T5 2 X 28W PCFY228 Paragon Bộ 120,066
PRG DEN T5 2 Bộ Đèn Baten T5 1 X 14W PCFY114 Paragon Bộ 193,482
PRG DEN T5 3 Bộ Đèn Baten T5 2 X 14W PCFY214 Paragon Bộ 239,367
PRG DEN T5 4 Bộ Đèn Baten T5 1 X 28W PCFY128 Paragon Bộ 295,194
PRG DEN T5 5 Bộ đèn T5 có chụp meka 8W PCFX18 paragon Bộ 120,066
PRG DEN T5 6 Bộ đèn T5 có chụp meka 14W PCFX114 paragon Bộ 165,951
PRG DEN T5 7 Bộ đèn T5 có chụp meka 21W PCFX121 paragon Bộ 212,601
PRG DEN T5 8 Bộ đèn T5 có chụp meka 28W PCFX128 paragon Bộ 250,073
       
SMER DEN T5-1 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp T5 Điện tử SMSBL114 Somer Bộ 96,982
SMER DEN T5-2 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp T5 Điện tử SMSBL128 Somer Bộ 101,901
SMER DEN T5-3 Đèn HQ siêu mỏng chân dẹp T5 Điện tử SMSBL228 Somer Bộ 154,608
       
YKON DEN T5 KNT 06 Máng đèn HQ T5 0m6 - MB41A - Y14 Yankon (ko nối tiếp) Bộ 78,936
YKON DEN T5 KNT 12 Máng đèn HQ T5 1m2 - MB41A - Y28 Yankon (ko nối tiếp) Bộ 101,200
YKON DEN T5 NT 06T Máng Đèn HQ T5 0m6 AST - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 86,020
YKON DEN T5 NT 09T Máng Đèn HQ T5 0m9 AST - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 106,260
YKON DEN T5 NT 12T Máng Đèn HQ T5 1m2 AST - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 121,440
YKON DEN T5 CD 06 Máng đèn HQ T8 chuyển đổi T5 - MZ4 - Y14 Yankon Bộ 91,080
YKON DEN T5 CD 12 Máng đèn HQ T8 chuyển đổi T5 - MZ4 - Y25 Yankon Bộ 136,620
YKON DEN T5 NT 12V Máng Đèn HQ T5 1m2 ASV - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 121,440
YKON DEN T5 NT 12XL Máng Đèn HQ T5 1m2 ASXL - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 121,440
YKON DEN T5 NT 12D Máng Đèn HQ T5 1m2 ASĐỏ - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 121,440
YKON DEN T5 NT 09V Máng Đèn HQ T5 0m9 ASV - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 106,260
YKON DEN T5 NT 06V Máng Đèn HQ T5 0m6 ASV - MFX9 - Y14 Yankon (nối Tiếp) Bộ 86,020
       
YKON BONG NEON T5 06D Bóng Đèn HQ T5 0m6 ASĐỏ Yankon Cái 27,324
YKON BONG NEON T5 06T Bóng Đèn HQ T5 0m6 AST Yankon Cai 27,324
YKON BONG NEON T5 06V Bóng Đèn HQ T5 0m6 ASV Yankon Cai 27,324
YKON BONG NEON T5 06XD Bóng Đèn HQ T5 0m6 ASXD Yankon Cái 27,324
YKON BONG NEON T5 06XL Bóng Đèn HQ T5 0m6 ASXL Yankon Cái 27,324
YKON BONG NEON T5 09T Bóng Đèn HQ T5 0m9 AST Yankon Cai 30,360
YKON BONG NEON T5 09V Bóng Đèn HQ T5 0m9 ASV Yankon Cái 30,360
YKON BONG NEON T5 12T Bóng Đèn HQ T5 1m2 AST Yankon Cai 33,396
YKON BONG NEON T5 12V Bóng Đèn HQ T5 1m2 ASV Yankon Cai 33,396

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 12
Đã truy cập: 1.363.374