longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn dowlight- spotlight 4-13
Đèn dowlight- spotlight 4-13

           BẢNG GIÁ   : đèn lon- ếch    13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT         
       
MH TÊN HÀNG DVT Gía Bán tham khảo
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL2.5 Đèn lon sơn trắng 72 - LGL2.5" Duhal Cái 26,000
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL3 Đèn lon sơn trắng 77 - LGL3" Duhal Cái 30,000
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL3.5 Đèn lon sơn trắng 89 - LGL3.5" Duhal Cái 32,000
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL4 Đèn lon sơn trắng 108 - LGL4" Duhal Cái 43,152
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL5 Đèn lon sơn trắng 143 - LGL5" Duhal Cái 46,632
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL6 Đèn lon sơn trắng 153 - LGL6" Duhal Cái 52,896
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL1.11 Đèn lon ngang sơn trắng 142 (1 bóng TK) - LGL Duhal Cái 59,160
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL2.11 Đèn lon ngang sơn trắng 142 (2 bóng TK) - LGL Duhal Cái 66,120
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL1.13 Đèn lon ngang sơn trắng 158 (1 bóng TK) - LGL Duhal Cái 78,648
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL2.13 Đèn lon ngang sơn trắng 158 (2 bóng TK) - LGL Duhal Cái 83,520
DUHAL DEN DOWLIGHT LGL2.26 Đèn lon ngang sơn trắng 200 (2 bóng TK) - LGL Duhal Cái 116,928
DUHAL DEN DOWLIGHT LGD4 Đèn lon ngang kiếng sơn trắng 108 (1 bóng TK) - LGD Duhal Cái 61,944
DUHAL DEN DOWLIGHT LGD5 Đèn lon ngang kiếng sơn trắng 142 (1 bóng TK) - LGD Duhal Cái 73,080
DUHAL DEN DOWLIGHT LGD1.13 Đèn lon ngang kiếng sơn trắng 158 (1 bóng TK) - LGD Duhal Cái 107,184
DUHAL DEN DOWLIGHT LGD2.13 Đèn lon ngang kiếng sơn trắng 158 (2 bóng TK) - LGD Duhal Cái 109,968
DUHAL DEN DOWLIGHT LGD2.18 Đèn lon ngang kiếng sơn trắng 200 (2 bóng TK) - LGD Duhal Cái 190,704
DUHAL DEN DOWLIGHT LGN3 Đèn lon nổi 90 - LGN3" Duhal Cái 62,640
DUHAL DEN DOWLIGHT LGN4 Đèn lon nổi 114 - LGN4" Duhal Cái 73,080
DUHAL DEN DOWLIGHT LGN5 Đèn lon nổi 145 - LGN5" Duhal Cái 100,224
DUHAL DEN DOWLIGHT LGN6 Đèn lon nổi 160 - LGN6" Duhal Cái 111,360
DUHAL DEN DOWLIGHT LKN5 Đèn lon nổi kiếng 145 - LKN5" Duhal Cái 118,320
DUHAL DEN DOWLIGHT LKN6 Đèn lon nổi kiếng 160 - LKN6" Duhal Cái 141,288
DUHAL DEN DOWLIGHT LKN8 Đèn lon nổi kiếng 201 - LKN8" Duhal Cái 192,792
DUHAL DEN DOWLIGHT LGV4.5 Đèn lon Âm vuông 115 - LGV4.5" Duhal Cái 66,120
DUHAL DEN DOWLIGHT LGV5 Đèn lon âm vuông 135 - LGV5" Duhal Cái 77,952
DUHAL DEN DOWLIGHT LGV6 Đèn lon âm vuông 150 - LGV6" Duhal Cái 95,352
       
GE DEN DOWLIGHT 165 Đèn lon EFOV 138 x 165 GE Cái 171,941
GE DEN DOWLIGHT 222 Đèn lon EFOV 158 x 222 GE Cái 201,417
GE DEN DOWLIGHT 225 Đèn lon EFOV 178 x 225 GE Cái 260,814
       
KLAM DEN DOWLIGHT 301A Đèn lon 301A KingLam Cái 42,000
KLAM DEN DOWLIGHT 301 Đèn lon 301 KingLam Cái 37,200
KLAM DEN LON 302 Đèn lon 302 KingLam Cái 34,200
KLAM DEN LON 302S Đèn lon 302S KingLam Cái 21,600
KLAM DEN LON 3029 Đèn lon 3029 KingLam Cái 62,400
KLAM DEN LON 3301 Đèn lon 3301 KingLam Cái 45,600
KLAM DEN LON 3106 Đèn lon 3106 KingLam Cái 62,400
KLAM DEN LON 4301 Đèn lon 4301 KingLam Cái 44,400
KLAM DEN LON 6130 Đèn lon 6130 KingLam Cái 62,400
KLAM DEN LON 303K Đèn lon 303K KingLam Cái 62,400
KLAM DEN LON 403KX Đèn lon 403K KingLam Cái 90,000
KLAM DEN LON 61254 Đèn lon 6125/4 KingLam Cái 62,400
KLAM DEN LON 5013 Đèn lon 5013 KingLam Cái 74,400
KLAM DEN LON 5020 Đèn lon 5020 KingLam Cái 74,400
KLAM DEN LON 50150 Đèn lon 50150 KingLam Cái 88,800
KLAM DEN LON N 3 Đèn lon nổi 007 3" Kinglam Cái 61,200
KLAM DEN LON N 4 Đèn lon nổi 007 4" Kinglam Cái 78,000
KLAM DEN LON 4NKL Đèn lon ngang lõm có kính 4" - 1B004 Kinglam Cái 162,000
KLAM DEN LON 5NKL Đèn lon ngang lõm có kính 5" - 2B004 Kinglam Cái 198,000
KLAM DEN LON 6NKL Đèn lon ngang lõm có kính 6" - 2B004 Kinglam Cái 222,000
KLAM DEN LON 35NK Đèn lon ngang có kính 3"5 - 50160/3 Kinglam Cái 156,000
KLAM DEN LON 4NK Đèn lon ngang có kính 4" - 50160/4 Kinglam Cái 168,000
KLAM DEN LON 4NKB Đèn lon ngang bằng có kính 4" - 1B005 Kinglam Cái 156,000
KLAM DEN LON 5NKB Đèn lon ngang bằng có kính 5" - 2B005 Kinglam Cái 204,000
KLAM DEN LON 6NKB Đèn lon ngang bằng có kính 6" - 2B005 Kinglam Cái 228,000
KLAM DEN LON 4NKV Đèn lon ngang vuông có kính 4" - 003 Kinglam Cái 210,000
KLAM DEN LON 6NKV Đèn lon ngang vuông có kính 6" - 003 Kinglam Cái 234,000
       
MGMAN DEN LON MLD35 Đèn lon âm trần loại đứng #100 - MLD35 MGM Cái 80,038
MGMAN DEN LON MLD40 Đèn lon âm trần loại đứng #120 - MLD40 MGM Cái 101,621
MGMAN DEN LON MLD40K Đèn lon âm trần loại đứng có kính #125 - MLD40 MGM Cái 165,471
MGMAN DEN LON MLD40NK Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #120 - MLD40 MGM Cái 165,471
MGMAN DEN LON MLD50 Đèn lon âm trần loại đứng #155 - MLD50 MGM Cái 112,413
MGMAN DEN LON MLD502N Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng #150 - MLD50 MGM Cái 165,471
MGMAN DEN LON MLD502NKTP Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng có kính + tăng phô #150 - MLD50 MGM Cái 445,154
MGMAN DEN LON MLD50K Đèn lon âm trần loại đứng có kính #155 - MLD50 MGM Cái 186,155
MGMAN DEN LON MLD50NK Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #150 - MLD50 MGM Cái 196,047
MGMAN DEN LON MLD50NKTP Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính + tăng phô #150 - MLD50 MGM Cái 341,734
MGMAN DEN LON MLD50NTP Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng + tăng phô #150 - MLD50 MGM Cái 402,886
MGMAN DEN LON MLD601N Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng #165 - MLD60 MGM Cái 165,471
MGMAN DEN LON MLD602N Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng #165 - MLD60 MGM Cái 175,364
MGMAN DEN LON MLD60K Đèn lon âm trần loại đứng có kính #165 - MLD60 MGM Cái 214,933
MGMAN DEN LON MLD60NK Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #165 - MLD60 MGM Cái 214,933
MGMAN DEN LON MLD60NTP Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng + tăng phô #165 - MLD60 MGM Cái 482,025
MGMAN DEN LON MLD80NKTP Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng có kính + tăng phô #205 - MLD80 MGM Cái 589,042
MGMAN DEN LON N 132 Đèn lon nổi #132 x H66mm - L0503CL MGM Cái 224,825
MGMAN DEN LON ZDL0101 Đèn lon âm trần loại đứng #105 - ZDL0101 Zenia MGM Cái 116,909
MGMAN DEN LON ZDL0201 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng #128 - ZDL0201 Zeinia MGM Cái 188,853
MGMAN DEN LON ZDL0202 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #128 - ZDL0202 Zeinia MGM Cái 206,839
MGMAN DEN LON ZDL0203 Đèn lon âm trần loại đứng #120 - ZDL0203 Zenia MGM Cái 152,881
MGMAN DEN LON ZDL0301 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng #150 - ZDL0301 Zeinia MGM Cái 224,825
MGMAN DEN LON ZDL0302 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #160 - ZDL0302 Zeinia MGM Cái 242,811
MGMAN DEN LON ZDL0303 Đèn lon âm trần loại đứng #150 - ZDL0303 Zenia MGM Cái 161,874
MGMAN DEN LON ZDL0401 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng #175 - ZDL0401 Zeinia MGM Cái 278,783
MGMAN DEN LON ZDL0402 Đèn lon âm trần loại ngang 1 bóng có kính #175 - ZDL0402 Zeinia MGM Cái 305,762
MGMAN DEN LON ZDL0501 Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng #175 - ZDL0401 Zeinia MGM Cái 296,769
MGMAN DEN LON ZDL0502 Đèn lon âm trần loại ngang 2 bóng có kính #175 - ZDL0502 Zeinia MGM Cái 323,748
       
MPE DEN LON 80 Đèn lon âm 80 sơn trắng MPE Cái 42,947
MPE DEN LON 90 Đèn lon âm 90 sơn trắng MPE Cái 46,851
MPE DEN LON 114 Đèn lon âm 114 sơn trắng MPE Cái 66,372
       
OBIS DEN LON 100 Đèn lon âm 100 (3.5") E27 Obis Cái 52,440
OBIS DEN LON 120 Đèn lon âm 120 (4") E27 Obis Cái 67,160
OBIS DEN LON 150 Đèn lon âm 150 (5") E27 Obis Cái 89,240
OBIS DEN LON 170 Đèn lon âm 170 (6") E27 Obis Cái 112,240
       
PRG DEN LON DLN1 Đèn Lon Nổi + Bóng Compact 13W - PSDA95E27 -3.5" PRG Bộ 130,050
PRG DEN LON DLN2 Đèn Lon Nổi + Bóng Compact 15W - PSDA115E27 -4.5" PRG Bộ 165,750
PRG DEN LON DLN3 Đèn Lon Nổi + Bóng Compact 15W -  PSDA147E27 -5.5" PRG Bộ 199,750
PRG DEN LON DLN4 Đèn Lon Nổi + Bóng Compact 18W - PSDA160E27 6" PRG Bộ 213,350
PRG DEN LON DLN5 Đèn Lon Nổi + Bóng Compact 23W - PSDA190E27 8" PRG Bộ 328,950
PRG DEN LON FLK1 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 9W - PRDD115E27 PRG Bộ 215,050
PRG DEN LON FLK2 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 13W - PRDD140E27 PRG Bộ 238,850
PRG DEN LON FLK3 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 13W + Tăng Phô - PRDD140G24 PRG Bộ 306,850
PRG DEN LON FLK4 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 15W - PRDD160E27 PRG Bộ 270,300
PRG DEN LON FLK5 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 13W + Tăng Phô - PRDD160G24 PRG Bộ 338,300
PRG DEN LON FLK6 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + 2 Bóng Compact 13W + Tăng Phô - PRDD160G242 PRG Bộ 446,250
PRG DEN LON FLK7 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 18W -  PRDD195E27 PRG Bộ 471,750
PRG DEN LON FLK8 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + Bóng Compact 26W + Tăng Phô - PRDD195G24 PRG Bộ 539,750
PRG DEN LON FLK9 Đèn Lon Am Ngang Có Kiếng + 2 Bóng Compact 26W + Tăng Phô - PRDD195G242 PRG Bộ 667,250
PRG DEN LON DAT1 Đèn Lon Am Có Kiếng Che + Bóng Compact 7W - PRDH70E27 PRG Bộ 113,900
PRG DEN LON DAT2 Đèn Lon Am Có Kiếng Che + Bóng Compact 9W - PRDH105E27 PRG Bộ 136,000
PRG DEN LON DAT3 Đèn Lon Am Có Kiếng Che + Bóng Compact 13W - PRDH125E27  PRG Bộ 170,000
PRG DEN LON DAT4 Đèn Lon Am Có Kiếng Che + Bóng Compact 15W - PRDH145E27 PRG Bộ 186,150
PRG DEN LON DLA1 Đèn Lon Am + Bóng Compact 9W - PRDA95E27 3.5" PRG Bộ 99,450
PRG DEN LON DLA2 Đèn Lon Am + Bóng Compact 15W - PRDA115E27 4.5" PRG Bộ 130,050
PRG DEN LON DLA3 Đèn Lon Am + Bóng Compact 18W - PRDA147E27 5.5" PRG Bộ 168,300
PRG DEN LON DLA4 Đèn Lon Am + Bóng Compact 26W - PRDA160E27 6" PRG Bộ 187,850
PRG DEN LON DLA5 Đèn Lon Am + Bóng Compact 45W - PRDA195E27 8" PRG Bộ 379,950
PRG DEN LON DLV1 Đèn Lon Am + Bóng Compact 9W - PRDO85E27 3.5" PRG Bộ 113,050
PRG DEN LON DLV2 Đèn Lon Am + Bóng Compact 15W - PRDO110E27 4.5" PRG Bộ 130,050
PRG DEN LON DLV3 Đèn Lon Am + Bóng Compact 18W - PRDO137E27 5" PRG Bộ 161,500
PRG DEN LON FV1 Đèn Lon Am Vuông + Bóng Compact 18W - PRDB2520E27 PRG Bộ 198,900
PRG DEN LON FV2 Đèn Lon Am Vuông + 4 Bóng Compact 18W - PRDB4742E27 PRG Bộ 597,550
       
QNGOC DEN LON 90MDG Lon 90 Bếp ga inox MD QN Cái 40,800
QNGOC DEN LON 90MDT Lon 90 trơn inox MD QN Cái 40,800
QNGOC DEN LON 90ST Lon 90 sơn trắng QN Cái 24,960
VHUNG DEN LON 114 ND Lon nổi 114 sơn đen VN VHU Cái 64,800
VHUNG DEN LON 114 NT Lon nổi 114 sơn trắng VN VHU Cái 64,800
VHUNG DEN LON 114 STKD Lon âm 114 sơn trắng VN (ko đế) Cái 35,100
VHUNG DEN LON 90 MDINGT1 Lon âm 90 ionx gạt tàn MD L1 Cái 45,900
VHUNG DEN LON 90 MDINT1 Lon âm 90 inox trơn MD L1 Cái 51,300
VHUNG DEN LON 90 ND Lon nổi 90 sơn đen VN VHU Cái 47,250
VHUNG DEN LON 90 NT Lon nổi 90 sơn trắng VN VHU Cái 47,250
VHUNG DEN LON 90 STCD Lon âm 90 sơn trắng  VN (có đế) Cái 29,700
VHUNG DEN LON 90 STKD Lon âm 90 sơn trắng VN (ko đế) Cái 22,950
       
KLAM DEN ROI AT 1BR111 Đèn rọi âm trần 1 bóng 1B.R111 KingLam Bộ 246,000
KLAM DEN ROI AT 2BR111 Đèn rọi âm trần 2 bóng 2B.R111 KingLam Bộ 402,000
KLAM DEN ROI AT 3BR111 Đèn rọi âm trần 3 bóng 3B.R111 KingLam Bộ 564,000
KLAM DEN ROI AT 4BR111V Đèn rọi âm trần 4 bóng 4B.R111 V KingLam Bộ 660,000
KLAM DEN ROI AT 4BR111D Đèn rọi âm trần 4 bóng 4B.R111 D KingLam Bộ 780,000
KLAM DEN ROI ATL 5W1BR113 Đèn rọi âm trần 1 bóng LED 5W 1B.R113 KingLam Bộ 582,000
KLAM DEN ROI ATL 5W2BR113 Đèn rọi âm trần 2 bóng LED 2 x 5W 2B.R113 KingLam Bộ 1,074,000
KLAM DEN ROI ATL 5W3BR113 Đèn rọi âm trần 3 bóng LED 3 x 5W 3B.R113 KingLam Bộ 1,572,000
KLAM DEN ROI ATL 5W4BR113V Đèn rọi âm trần 4 bóng LED 4 x 5W 4B.R113V KingLam Bộ 2,004,000
KLAM DEN ROI ATL 5W4BR113D Đèn rọi âm trần 4 bóng LED 4 x 5W 4B.R113D KingLam Bộ 2,124,000
KLAM DEN ROI ATL 7W1BR113 Đèn rọi âm trần 1 bóng LED 7W 1B.R113 KingLam Bộ 696,000
KLAM DEN ROI ATL 7W2BR113 Đèn rọi âm trần 2 bóng LED 2 x 7W 2B.R113 KingLam Bộ 1,302,000
KLAM DEN ROI ATL 7W3BR113 Đèn rọi âm trần 3 bóng LED 3 x 7W 3B.R113 KingLam Bộ 1,914,000
KLAM DEN ROI ATL 7W4BR113V Đèn rọi âm trần 4 bóng LED 4 x 7W 4B.R113V KingLam Bộ 2,460,000
KLAM DEN ROI ATL 7W4BR113D Đèn rọi âm trần 4 bóng LED 4 x 7W 4B.R113D KingLam Bộ 2,580,000
KLAM DEN ROI ATK 1BR112K Đèn rọi âm trần có kính 1 bóng 1B.R112K KingLam Bộ 306,000
KLAM DEN ROI ATK 2BR112K Đèn rọi âm trần có kính 2 bóng 2B.R112K KingLam Bộ 552,000
KLAM DEN ROI ATK 3BR112K Đèn rọi âm trần có kính 3 bóng 3B.R112K KingLam Bộ 792,000
KLAM DEN ROI ATT 104 Đèn rọi âm trần tròn 104 KingLam Cái 396,000
       
CHUONG DEN ECH 1 Ếch ngắn không lò xo gắn bóng led CH Cái 50,000
CHUONG DEN ECH LX10 Ếch lò xo 1T gắn bóng led CH Cái 52,500
CHUONG DEN ECH LX20 Ếch lò xo 2T gắn bóng led CH Cái 60,000
       
KLAM DEN ECH 101K Đèn mắt ếch 101K KingLam Cái 60,000
KLAM DEN ECH 103 Đèn mắt ếch 103 KingLam Cái 67,200
KLAM DEN ECH 105T Đèn mắt ếch 105  KingLam Cái 50,400
KLAM DEN ECH 206 Đèn mắt ếch 206 KingLam Cái 45,600
KLAM DEN ECH 218 Đèn mắt ếch 218 KingLam Cái 40,800
KLAM DEN ECH 219 Đèn mắt ếch 219 KingLam Cái 40,800
KLAM DEN ECH 319 Đèn mắt ếch 319 KingLam Cái 45,600
KLAM DEN ECH 4103 Đèn mắt ếch 401-3KingLam Cái 61,200
KLAM DEN ECH 755 Đèn mắt ếch 755 KingLam Cái 42,000
KLAM DEN ECH 766 Đèn mắt ếch 766 KingLam Cái 40,800
KLAM DEN ECH 901T Đèn mắt ếch 901 KingLam Cái 50,400
KLAM DEN ECH 8047 Đèn mắt ếch 8047 KingLam Cái 28,800
KLAM DEN ECH 1011 Đèn mắt ếch 1011 KingLam Cái 31,200
KLAM DEN ECH 1012 Đèn mắt ếch 1012 KingLam Cái 31,200
KLAM DEN ECH 1016 Đèn mắt ếch 1016 KingLam Cái 38,400
KLAM DEN ECH 2011 Đèn mắt ếch 2011 KingLam Cái 49,200
KLAM DEN ECH 5012 Đèn mắt ếch 5012 KingLam Cái 56,400
KLAM DEN ECH 50110 Đèn mắt ếch 50110 KingLam Cái 68,400
KLAM DEN ECH 501701 Đèn mắt ếch 50170/1 KingLam Cái 84,000
KLAM DEN ECH 501702 Đèn mắt ếch 50170/2 KingLam Cái 168,000
KLAM DEN ECH 501703 Đèn mắt ếch 50170/3 KingLam Cái 252,000
KLAM DEN ECH 924 Đèn mắt ếch 924 KingLam Cái 212,400
KLAM DEN ROI NGOI 3011 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3011 Kinglam Bộ 163,200
KLAM DEN ROI NGOI 3015 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3015 Kinglam Bộ 175,200
KLAM DEN ROI NGOI 3017 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3017 Kinglam Bộ 205,200
KLAM DEN ROI NGOI 3018 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3018 Kinglam Bộ 205,200
KLAM DEN ROI NGOI 3019 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3019 Kinglam Bộ 229,200
KLAM DEN ROI NGOI 3020 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3020 Kinglam Bộ 229,200
KLAM DEN ROI NGOI 3023 Đèn rọi ngòi bóng halogen 3023 Kinglam Bộ 312,000
       
PRG DEN ECH 1 Đèn Spotlight + Bóng PAR30 75W - PSLLP3075 E27 PRG Bộ 684,250
PRG DEN ECH 2 Đèn Spotlight + Bóng PAR30 75W - PSLMP3075 E27 PRG Bộ 597,550
PRG DEN ECH 3 Đèn Spotlight + Bóng PAR30 70W - PSLNP3070 E27 PRG Bộ 2,148,800
PRG DEN ECH 4 Đèn Spotlight + Bóng PAR30 75W - PSLWP3075 E27 PRG Bộ 198,050
PRG DEN ECH 5 Đèn Spotlight + Bóng PAR30 75W - PSLBP3075 E27 PRG Bộ 198,050
       
VHUNG DEN ECH 40 INT Mắt ếch 40 inox trơn VHU Cái 24,300
VHUNG DEN ECH 60 MDINT1 Mắt ếch 60 inox trơn MD L1 Cái 29,700
VHUNG DEN ECH 70 MDINT1 Mắt ếch 70 inox trơn MD L1 Cái 37,800
VHUNG DEN ECH 90 MDINT1 Mắt ếch 90 inox trơn MD L1 Cái 45,900

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 11
Đã truy cập: 1.363.372