longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Đèn phản quang 4-13
Đèn phản quang 4-13

           BẢNG GIÁ   : đèn phản quang       13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía   VAT         
       
MH TÊN HÀNG DVT GIÁ Bán
       
DUHAL DEN PQ LDD120 Đèn âm trần nhôm, âm nổi  PQ 1 x 0m6 - LDD Duhal Bộ 274,224
DUHAL DEN PQ LDD220 Đèn âm trần nhômâm nổi PQ 2 x 0m6 - LDD Duhal Bộ 463,536
DUHAL DEN PQ LDD320 Đèn âm trần nhôm, âm nổi PQ 3 x 0m6 - LDD Duhal Bộ 707,832
DUHAL DEN PQ LDD420 Đèn âm trần nhôm,âm nổi PQ 4 x 0m6 - LDD Duhal Bộ 866,520
DUHAL DEN PQ LDD6220 Đèn âm trần nhôm, âm nổi PQ 4/2 x 0m6 - LDD Duhal Bộ 607,608
DUHAL DEN PQ LDD140 Đèn âm trần nhôm âm nổi PQ 1 x 1m2 - LDD Duhal Bộ 423,864
DUHAL DEN PQ LDD240 Đèn âm trần nhôm,âm nổi PQ 2 x 1m2 - LDD Duhal Bộ 667,464
DUHAL DEN PQ LDD340 Đèn âm trần nhôm, âm nổi PQ 3 x 1m2 - LDD Duhal Bộ 1,061,400
DUHAL DEN PQ LDD440 Đèn âm trần nhôm, âm nổiPQ 4 x 1m2 - LDD Duhal Bộ 1,291,080
DUHAL DEN PQ LDD6240 Đèn âm trần nhôm, âm nổi PQ 4/2 x 1m2 - LDD Duhal Bộ 934,032
DUHAL DEN PQ LDA120 Đèn âm trần nhôm, âm PQ 1 x 0m6 - LDA Duhal Bộ 190,008
DUHAL DEN PQ LDA220 Đèn âm trần nhôm, âm PQ 2 x 0m6 - LDA Duhal Bộ 303,456
DUHAL DEN PQ LDA320 Đèn âm trần nhôm, âm PQ 3 x 0m6 - LDA Duhal Bộ 471,192
DUHAL DEN PQ LDA420 Đèn âm trần nhôm, âm  PQ 4 x 0m6 - LDA Duhal Bộ 560,976
DUHAL DEN PQ LDA6220 Đèn âm trần nhôm, âmPQ 4/2 x 0m6 - LDA Duhal Bộ 412,728
DUHAL DEN PQ LDA140 Đèn âm trần nhôm âmPQ 1 x 1m2 - LDA Duhal Bộ 272,136
DUHAL DEN PQ LDA240 Đèn âm trần nhôm, âm PQ 2 x 1m2 - LDA Duhal Bộ 416,904
DUHAL DEN PQ LDA340 Đèn âm trần nhôm,âm PQ 3 x 1m2 - LDA Duhal Bộ 670,944
DUHAL DEN PQ LDA440 Đèn âm trần nhôm, âm PQ 4 x 1m2 - LDA Duhal Bộ 767,688
DUHAL DEN PQ LDA6240 Đèn âm trần nhôm, âm  PQ 4/2 x 1m2 - LDA Duhal Bộ 599,256
       
DUHAL DEN PQ T5 206 Máng đèn âm trần phản quang âm nổi TDA214 T5 2 x 0m6 Duhal Bộ 425,952
DUHAL DEN PQ T5 212 Máng đèn âm trần phản quang âm nổi TDA228 T5 2 x 1m2 Duhal Bộ 563,760
DUHAL DEN PQ T5 306 Máng đèn âm trần phản quang âm nổi TDA314 T5 3 x 0m6 Duhal Bộ 690,432
DUHAL DEN PQ T5 312 Đèn  âm trần phản quang âm nổi TDA328 T5 3 x 1m2 Duhal Bộ 870,696
DUHAL DEN PQ T5 406 Đèn  âm trần phản quang âm nổi TDA414 T5 4 x 0m6 Duhal Bộ 871,392
DUHAL DEN PQ T5 412 Đèn  âm trần phản quang âm nổi TDA428 T5 4 x 1m2 Duhal Bộ 1,080,888
       
GE DEN PQ ATPQ212 Đèn  âm trần PQ 2 x 1m2 GE Cái 975,374
GE DEN PQ ATPQ306 Đèn  âm trần PQ 3 x 0m6 GE Bộ 1,041,471
GE DEN PQ ATPQ312 Đèn  âm trần PQ 3 x 1m2 GE Bộ 1,691,899
GE DEN PQ ATPQ406 Đèn  âm trần PQ 4 x 0m6 GE Bộ 1,145,618
GE DEN PQ EBAT 112 Đèn  EBAT 1 x 1m2 - 136L GE Bộ 229,552
GE DEN PQ EBAT 212 Đèn  EBAT 2 x 1m2 - 236L GE Bộ 384,969
GE DEN PQ CHUP Đèn  có chụp PC 1 x 1m2 - 136H GE Bộ 520,289
       
HNGHE DEN PQ AT 112 Đèn PQ gắn nổi inox 1 x 1m2 HNT Cái 156,000
HNGHE DEN PQ AT 106 Đèn PQ gắn âm inox 1 x 0m6 HNT Cái 108,000
HNGHE DEN PQ AT 212 Đèn PQ gắn âm inox 2 x 1m2 HNT Cái 200,400
HNGHE DEN PQ AT 206 Đèn PQ gắn âm inox 2 x 0m6 HNT Cái 144,000
HNGHE DEN PQ AT 312 Đèn PQ gắn âm inox 3 x 1m2 HNT Cái 296,400
HNGHE DEN PQ AT 306 Đèn PQ gắn âm inox 3 x 0m6 HNT Cái 200,400
HNGHE DEN PQ AT 406 Đèn PQ gắn âm inox 4 x 0m6 HNT Cái 222,000
HNGHE DEN PQ AT 412 Đèn PQ gắn âm inox 4 x 1m2 HNT Cái 342,000
HNGHE DEN PQ N 112 Đèn PQ gắn nổi inox 1 x 1m2 HNT Cái 156,000
HNGHE DEN PQ N 212 Đèn PQ gắn nổi inox 2 x 1m2 HNT Cái 212,400
HNGHE DEN PQ N 206 Đèn PQ gắn nổi inox 2 x 0m6 HNT Cái 156,000
HNGHE DEN PQ N 312 Đèn PQ gắn nổi inox 3 x 1m2 HNT Cái 308,400
HNGHE DEN PQ N 306 Đèn PQ gắn nổi inox 3 x 0m6 HNT Cái 212,400
HNGHE DEN PQ N 406 Đèn PQ gắn nổi inox 4 x 0m6 HNT Cái 240,000
HNGHE DEN PQ N 412 Đèn PQ gắn nổi inox 4 x 1m2 HNT Cái 360,000
       
MGMAN DEN PQ ML236F Máng đèn âm trần PQ 2 x 1m2 - ML236F 21V MGM Bộ 773,398
MGMAN DEN PQ ML236FB Máng đèn âm trần PQ 2 x 1m2 - ML236F B21V MGM Bộ 944,265
MGMAN DEN PQ ML318F Máng đèn âm trần PQ 3 x 0m6 - ML318F 21V MGM Bộ 773,398
MGMAN DEN PQ ML318FB Máng đèn âm trần PQ 3 x 0m6 - ML318F B21V MGM Bộ 1,029,699
MGMAN DEN PQ ML336F Máng đèn âm trần PQ 3 x 1m2 - ML318F 21V MGM Bộ 1,241,034
MGMAN DEN PQ ML336FB Máng đèn âm trần PQ 3 x 1m2 - ML318F B21V MGM Bộ 1,497,335
MGMAN DEN PQ ML418F Máng đèn âm trần PQ 4 x 0m6 - ML318F 21V MGM Bộ 854,335
MGMAN DEN PQ ML418FB Máng đèn âm trần PQ 4 x 0m6 - ML318F B21V MGM Bộ 1,196,069
       
MPE DEN PQ ATPQ206 Máng đèn xương cá âm trần PQ 2 x 0m6 MPE Bộ 344,355
MPE DEN PQ ATPQ306 Máng đèn xương cá âm trần PQ 3 x 0m6 MPE Bộ 495,840
MPE DEN PQ ATPQ212 Máng đèn xương cá âm trần PQ 2 x 1m2 MPE Bộ 466,167
MPE DEN PQ ATPQ312 Máng đèn xương cá âm trần PQ 3 x 1m2 MPE Bộ 733,999
       
NANO DEN PQ1 chóa đèn PQ nổi nhôm italy 2*0m6 FL220SM Nano Cái 620,776
NANO DEN PQ2 chóa đèn PQ nổi nhôm italy 2*1m2 FL420SM Nano Cái 897,978
NANO DEN PQ3 chóa đèn PQ âm nhôm italy 2*0m6 FL220R Nano Cái 609,063
NANO DEN PQ4 chóa đèn PQ âm nhôm italy 3*0m6 FL230R Nano Cái 897,978
NANO DEN PQ5 chóa đèn PQ âm nhôm italy 4*0m6 FL240R Nano Cái 1,054,148
NANO DEN PQ6 chóa đèn PQ âm nhôm italy 2*1m2 FL420R Nano Cái 890,169
NANO DEN PQ7 chóa đèn PQ âm nhôm italy 3*1m2 FL430R Nano Cái 1,405,530
NANO DEN PQ8 chóa đèn PQ âm nhôm italy 4*1m2 FL440R Nano Cái 1,733,487
       
OBIS DEN PQ 0.6*1 Máng âm trần 0,6m 2 bóng obis Bộ 570,400
OBIS DEN PQ 0.6*2 Máng âm trần 0,6m 3 bóng obis Bộ 874,000
OBIS DEN PQ 0.6*4 Máng âm trần 0,6m 4 bóng obis Bộ 1,012,000
OBIS DEN PQ 1,2*2 Máng âm trần 1,2m 2 bóng obis Bộ 736,000
OBIS DEN PQ 1,2*3 Máng âm trần 1,2m 3 bóng obis Bộ 1,196,000
OBIS DEN PQ 1,2*4 Máng âm trần 1,2m 4 bóng obis Bộ 1,380,000
       
PRG DEN PQ 1 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFA - ABC I 2 x 1m2 PRG Bộ 673,745
PRG DEN PQ 3 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFA - ABC I 3 x 1m2 PRG Bộ 1,044,649
PRG DEN PQ 2 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFA - ABC I 4 x 1m2 PRG Bộ 1,313,076
PRG DEN PQ 5 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFA - ABC I 2 x 0m6 PRG Bộ 498,617
PRG DEN PQ 6 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFA - ABC I 3 x 0m6 PRG Bộ 732,631
PRG DEN PQ 7 Bộ Máng Đèn Xương Cá PQ PRFA - ABC I 4 X 0m6 PRG Bộ 821,342
       
PRG DEN PQ 8 Bộ Máng Am Mặt Nhựa Prismatic PRFG236  2x 1m2 PRG Bộ 505,500
PRG DEN PQ 9 Bô Máng âm mặt nhựa Prismatic PRFG336  3x 1m2 PRG Bộ 869,521
PRG DEN PQ 10 Bô Máng âm mặt nhựa Prismatic PRFG436  4x 1m2 PRG Bộ 1,012,529
PRG DEN PQ 11 Bô Máng âm mặt nhựa Prismatic PRFG218  2x 0m6 PRG Bộ 370,139
PRG DEN PQ 12 Bô Máng âm mặt nhựa Prismatic PRFG318  3x 0m6 PRG Bộ 588,093
PRG DEN PQ 13 Bô Máng âm mặt nhựa Prismatic PRFG418  4x 0m6 PRG Bộ 689,805
       
PRG DEN PQ 4 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 2 x 0m6 PRG Bộ 334,196
PRG DEN PQ 18 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 3 x 0m6 PRG Bộ 501,676
PRG DEN PQ 19 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 4 x 0m6 PRG Bộ 595,740
PRG DEN PQ 14 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 2 x 1m2 PRG Bộ 457,321
PRG DEN PQ 15 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 3 x 1m2 PRG Bộ 733,395
PRG DEN PQ 16 Bô Máng đèn xương cá PQ PRFJ - INA 4 x 1m2 PRG Bộ 858,814

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 17
Đã truy cập: 1.363.379