hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • Hiền
  • Long
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Hộp nối đế âm
Hộp nối đế âm

           BẢNG GIÁ   :  HỘP NỐI ĐẾ ÂM    13-Apr
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.         
MH TÊN HÀNG DVT GIÁ Bán
  GIÁ CÓ VAT     
NANO HOPNOI 1 Đế âm đơn Nano cái 6,247
NANO HOPNOI 2 Đế âm đôi Nano cái 10,932
NANO HOPNOI 3 Hộp vuông 15*15 Nano cái 23,426
NANO HOPNOI 4 Đế âm vuông Nano cái 4,685
NANO HOPNOI 5 Đế nổi đơn wide Nano cái 7,809
NANO HOPNOI 6 Đế nổi đôi wide Nano cái 11,713
NANO HOPNOI 7 Hộp nối tròn Nano cái 7,809
NANO HOPNOI NAP Nắp hộp nối tròn Nano cái 1,171
NANO HOPNOI 8 Đế nổi Full bầu Nano cái 7,809
NANO HOPNOI 9 Đế nổi đôi Full bầu Nano cái 11,713
NANO HOPNOI 12 Mặt hộp 15*15 Nano cái 11,713
PANA HOPNOI HOPMCB Hộp âm mcb FBD200 Pana cái 16,398
       
CS HOPNOI 332 Hộp Nối Vuông 8 X 8 Clipsal cái  
CS HOP 332 Hộp nối 3 x 3 x 2 Schneider cái 23,619
CS HOP 442 Hộp nối 4 x 4 x 2 Schneider cái 25,699
CS HOP 443 Hộp nối 4 x 4 x 3 Schneider cái 39,522
CS HOP 662 Hộp nối 6 x 6 x 2 Schneider cái 53,009
CS HOP 663 Hộp nối 6 x 6 x 3 Schneider cái 75,085
CS HOP DAS 157 Đế âm sắt 157 Schneider cái 15,433
CS HOP DAS 1571 Đế âm sắt 157/1 Schneider cái 19,459
CS HOP DN S30 Hộp nổi S.30 - CK237 Schneider cái 17,446
CS HOP DN S20 Hộp nổi S.2000 - CK237 Schneider cái 17,446
CS HOPOP DAV D1 Đế âm vuông đơn - E257DBE Schneider cái 18,117
CS HOP DAV D2 Đế âm vuông đôi - ET257DBE Schneider cái 28,853
  GIÁ CHƯA VAT    
ACC HOP HOPNV 8 Hộp vuông 8 x 8 TP cái 4,324
ACC HOPNV10 CC Hộp vuông 100 x 100 TP cái 5,856
ACC HOPNV 12 CC Hộp vuông 12 x 12 TP cái 7,748
ACC HOPNVI 15 CC Hộp vuông 15 x 15  TP cái 12,432
ACC HOPNV 20 CC Hộp vuông 20 x 20  TP cái 16,847
ACC HOP HOPNV 10 Hộp vuông 108 x 108 x 45mm CC Access cái 12,090
ACC HOP HOPNV 12 Hộp vuông 123 x 123 x 52mm CC Access cái 15,730
ACC HOP HOPNV 15 Hộp vuông 153 x 153 x 56mm CC Access cái 28,600
ACC HOP HOPNT Hộp lục gíac TP cái 3,874
ACC HOPNT CC Hộp lục gíac  chống cháy TP cái 6,306
ACC HOP DA Đế âm mỏng TCC TP cái 2,523
ACC HOP DA-1 Đế âm dày TCC TP cái 3,514
ACC HOP DA-2 Đế âm đôi TCC TP cái 6,486
ACC HOP DA-3 Đế Nổi cao TP cái 3,874
ACC HOP DA-4 Đế Nổi thấp TP cái 3,604
ACC HOP DA-5 Đế 60 TP cái 2,342
ACC HOP DA-6 Đế 80 TP cái 2,613
ACC HOP DA-7 Đế 90 TP cái 3,153
       
CSEN DEAM 008 Đế âm tường đơn 008 CS cái 2,268
CSEN DEAM 009 Đế âm tường vuông 009 CS cái 3,780
CSEN DEAM 558 Đế âm tường CB tép - 558 CS cái 5,400
CSEN DEAM 600 Đế âm tường đôi (gắn 1 mặt M4-5-6 Pana) 600 CS cái 8,100
CSEN DEAM 700A Đế âm tường đôi có ngăn (gắn 2 mặt TBĐ đơn) 700A CS cái 8,100
CSEN DEAM 998 Đế âm tường đôi ko ngăn (gắn 2 mặt TBĐ đơn) 998 CS cái 8,640
CSEN DENOI 003 Đế nổi (gắn mặt Clipsal S30) 003 CS cái 4,752
CSEN DENOI 005 Đế nổi (gắn mặt Clipsal S2000) 005 CS cái 4,752
CSEN DENOI 006 Đế nổi vuông (gắn mặt TBĐ vuông) 006 CS cái 4,320
CSEN DENOI 224466 Đế nổi đôi (gắn 2 mặt M1-2-3 Pana) 224466 CS cái 10,800
CSEN DENOI 246 Đế nổi đôi (gắn 1 mặt M4-5-6 Pana) 246 CS cái 9,180
CSEN DENOI 855 C Đế nổi cao (gắn mặt Chengli) 855 CS cái 4,752
CSEN DENOI 855 T Đế nổi thấp (gắn mặt Chengli) 855 CS cái 4,752
CSEN HOPNOI 332 Hộp nối vuông 332 (9 x 9) CS cái 6,480
CSEN HOPNOI 442 Hộp nối vuông 442 (10 x 10) CS cái 9,180
CSEN HOPNOI 12 Hộp nối vuông (12 x 12) CS cái 11,340
CSEN HOPNOI 662 Hộp nối vuông 662 (15 x 15) CS cái 16,200
CSEN HOPNOI 20 Hộp nối vuông (20 x 20) CS cái 23,760
CSEN HOPNOI 606 Hộp lục giác (Bot tròn) 606 CS cái 8,640
       
L&S HOPNOI DEAM2 Hộp nốI dây 75.6*75.6*40.5 L&S cái 3,975
L&S HOPNOI DEAM1 Hộp nốI dây 108*108*55 L&S cái 12,000
L&S HOPNOI DEAM3 Đế ấm chử nhật F9B3 L&S cái 3,825
L&S HOPNOI DEAM4 Đế ấm chử nhật Aptomat F9B2 L&S cái 3,750
L&S HOPNOI DEAM5 Hộp nổi che cb đen FNT-58 L&S cái 6,750
L&S HOPNOI DEAM6 Hộp nổi vuông F3B1 L&S cái 5,100
L&S HOPNOI DEAM7 Hộp âm vuông F3B2 L&S cái 6,750
L&S HOPNOI DEAM8 Hộp nổi chữ nhật F9B1 L&S cái 5,550
L&S HOPNOI DEAM9 Hộp âm chữ nhật F9B4 L&S cái 1,950
MPE DENOI A30 Đế Nổi A30 AK237 cái  
       
MPE DEAM 157N Đế âm tường nhựa 157N MPE cái 3,436
MPE DEAM 157N2 Đế âm tường nhựa đôi 157N2 MPE cái 8,199
MPE DEAM 157ND Đế âm tường nhựa 2 mặt đơn 157ND MPE cái 8,589
MPE DENOI A70 Đế nổi A70 AK01 MPE cái 5,154
MPE DENOI A70 AK02 Đế nổi đôi A70 AK02 MPE cái 9,370
MPE DENOI A201 Đế nổi A20 AK2237 MPE cái 5,154
MPE DENOI A302 Đế nổi A20 AK2237N MPE cái 5,154
MPE DEAM 157S Đế âm tường sắt 157S MPE cái 10,307
MPE DEAM 157V Đế âm tường vuông 157V MPE cái 6,091
MPE DEAM SAU Đế âm tường sâu MCB A157MCB MPE cái 8,589
MPE HOPNOI 332 Hộp nối vuông 332 (76 x 76 x 50mm) MPE cái 10,823
MPE HOPNOI 442 Hộp nối vuông 442 (101 x 101 x 50mm) MPE cái 13,524
MPE HOPNOI 662 Hộp nối vuông 662 (152 x 152 x 50mm) MPE cái 27,095
       
SINO HOPNOI 16 Đế Am Đôi S2157d cái  
SINO HOPNOI T Hộp Nối Tròn Sino cái  
SINO TBD MCTS323V Hộp phòng thấm nước (công tắc) Sino cái 57,415
SINO TBD MCT S323DV Hộp phòng thấm nước (ổ cắm) Sino cái 66,144
SINO HOPNOI 1 Đế âm khó cháy S2157 Sino cái 2,703
SINO HOPNOI 11 Đế âm mcb sâu SG100M Sino cái 2,112
SINO HOPNOI 12 Đế âm vuông thấp S3157L Sino cái 2,938
SINO HOPNOI 13 Đế âm vuông sâu S3157H Sino cái 3,084
SINO HOPNOI 2 Đế âm đơn sắt S2157R Sino cái 4,754
SINO HOPNOI 3 Đế âm đôi khó cháy S2157/D Sino cái 9,143
SINO HOPNOI 7 Đế nổi đôi CK157/D Sino cái 14,467
SINO HOPNOI 8 Đế nổi gắn S9 CK157 Sino cái 4,692
SINO HOPNOI 9 Đế nổi thấp gắn S18-S98 CK157RL Sino cái 3,957
SINO HOPNOI 10 Đế nổi cao gắn S18-S98 CK157RH Sino cái 4,301
SINO HOPNOI 14 Đế âm sắt vuông thấp S3157L Sino cái 9,540
SINO HOPNOI 15 Đế âm sắt vuông sâu S3157S Sino cái 9,540
SINO HOPNOI 332 Hộp nối vuông 332 (80 x 80 x 50) Sino cái 9,697
SINO HOPNOI 442 Hộp nối dây 442 (110 x 110 x 50) Sino cái 12,264
SINO HOPNOI 443 Hộp nối dây 443 (110 x 110 x 80) Sino cái 18,538
SINO HOPNOI 662 Hộp nối vuông 662 (160 x 160 x 50) Sino cái 25,525
SINO HOPNOI 663 Hộp nối vuông 663 (160 x 160 x 80) Sino cái 38,502
SINO HOPNOI 773 Hộp nối dây 773 (185 x 185 x 80) Sino cái 46,202
SINO HOPNOI 993 Hộp nối vuông 993 (235 x 235 x 80) Sino cái 70,231
SINO HOPTRON Hộp nối âm tròn 85mm E265R Sino cái 5,740
SINO HOPTRON 1 Hộp nối âm tròn 105mm E265A/R2 Sino cái 7,558
       
SMER HOPNOI2 Đế âm đơn + cb HAM M9 Somer cái 3,865
SMER HOPNOI3 Đế âm đôi M9 HA/2 Somer cái 8,433
SMER HOPNOI4 Đế nổi đơn M9 SB2389 Somer cái 4,919
SMER HOPNOI5 Đế nổi đôi M9 MB89/2 Somer cái 8,433
SMER HOPNOI6 Đế âm sâu M9 Mccb Somer cái 7,028
SMER HOPNOI8 Hộp nối vuông 10 x 10 Sommer cái 12,650
SMER HOPNOI9 Hộp nối vuông 12 x 12 Sommer cái 14,758
SMER HOPNOI10 Hộp nối vuông 15 x 15 Sommer cái 22,488
SMER HOPNOI11 Hộp nối vuông 20 x 20 Sommer cái 30,219
SMER HOPNOI DAV Đế âm vuông đơn Somer cái 4,919
       
VEGA HOPNOI 80 Hộp nối vuông 80 x 80mm Vega cái 6,600
VEGA HOPNOI 100 Hộp nối vuông 100 x 100mm Vega cái 9,240
VEGA HOPNOI 150 Hộp nối vuông 150 x 150mm Vega cái 16,800
VEGA DEAM 1 Đế âm Vega cái 2,640
VEGA DEAM 2 Đế âm chống cháy Vega cái 3,120

sản phẩm cùng loại

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com  hien@longthanhlong.com.vn    longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập:3
Đã truy cập:861289