longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Ống PPR DEKKO 10-15
Ống PPR DEKKO 10-15

           BẢNG GIÁ : PPR DEKKO    
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía đã có VAT          
   Gía tốt hơn vui lòng ĐT hay Email   THÁNG 10/2015  
HÌNH TÊN HÀNG DVT  GIÁ Cataloz     GIÁ BÁN   
  Ống PPR lạnh PN10 20 2.3mm Dekko m 23,400            14,040
Ống PPR lạnh PN10 25  2.3mm Dekko m 41,600            24,960
Ống PPR lạnh PN10 32  2.9mm Dekko m 54,100            32,460
Ống PPR lạnh PN10 40  3.7mm Dekko m 72,500            43,500
Ống PPR lạnh PN10 50  4.6mm Dekko m 106,300            63,780
Ống PPR lạnh PN10 63  5.8mm Dekko m 169,500          101,700
Ống PPR lạnh PN10 75  6.8mm Dekko m 236,700          142,020
Ống PPR lạnh PN10 90  8.2mm Dekko m 343,400          206,040
Ống PPR lạnh PN10 110  10.0mm Dekko m 549,200          329,520
Ống PPR lạnh PN10 125  11.4mm Dekko m 680,000          408,000
Ống PPR lạnh PN10 140  12.7mm Dekko m 839,500          503,700
Ống PPR lạnh PN10 160  14.8mm Dekko m 1,141,000          684,600
Ống PPR lạnh PN10 180  16.4mm Dekko m 1,388,000          832,800
Ống PPR lạnh PN10 200  18.2mm Dekko m 1,727,000       1,036,200
                           -  
  Ống PPR PN20 20 3.4mm Dekko Đơn vị 28,900            17,340
Ống PPR PN20 25  4.2mm Dekko Đơn vị 51,100            30,660
Ống PPR PN20 32  5.4mm Dekko Đơn vị 74,600            44,760
Ống PPR PN20 40  6.7mm Dekko Đơn vị 115,500            69,300
Ống PPR PN20 50  8.3mm Dekko Đơn vị 179,600          107,760
Ống PPR PN20 63  10.5mm Dekko Đơn vị 283,500          170,100
Ống PPR PN20 75  12.5mm Dekko Đơn vị 402,000          241,200
Ống PPR PN20 90  15.0mm Dekko Đơn vị 585,800          351,480
Ống PPR PN20 110  18.3mm Dekko Đơn vị 867,300          520,380
Ống PPR PN20 125  20.8mm Dekko Đơn vị 1,118,400          671,040
Ống PPR PN20 140  23.3mm Dekko Đơn vị 1,410,600          846,360
Ống PPR PN20 160  26.6mm Dekko Đơn vị 1,872,800       1,123,680
Ống PPR  PN20 180  29.0mm Dekk Đơn vị 3,068,300       1,840,980
Ống PPR PN20 200  33.2mm Dekko Đơn vị 3,811,500       2,286,900
                           -  
  Ống PPR  PN25 20 4.1mm Dekko Đơn vị 33,500            20,100
Ống PPR  PN25 25  5.0mm Dekko Đơn vị 55,500            33,300
Ống PPR  PN25 32  6.4mm Dekko Đơn vị 85,300            51,180
Ống PPR  PN25 40  8.0mm Dekko Đơn vị 131,800            79,080
Ống PPR  PN25 50  10.0mm Dekko Đơn vị 204,800          122,880
Ống PPR  PN25 63  12.6mm Dekko Đơn vị 329,400          197,640
Ống PPR  PN25 75  15.0mm Dekko Đơn vị 462,900          277,740
Ống PPR  PN25 90  18.0mm Dekko Đơn vị 663,600          398,160
Ống PPR  PN25 110  22.0mm Dekko Đơn vị 996,200          597,720
Ống PPR  PN25 125  25.1mm Dekko Đơn vị 1,338,900          803,340
Ống PPR  PN25 140  28.1mm Dekko Đơn vị 1,756,000       1,053,600
Ống PPR  PN25 160  32.1mm Dekko Đơn vị 2,284,600       1,370,760
                           -  
  Ống PPR tránh 20 Dekko Đơn vị 15,000              9,000
Ống PPR tránh 25 Dekko Đơn vị 25,000            15,000
                           -  
  Co PPR 20 Dekko Đơn vị 5,800              3,480
Co PPR 25 Dekko Đơn vị 7,700              4,620
Co PPR 32 Dekko Đơn vị 13,400              8,040
Co PPR 40 Dekko Đơn vị 22,200            13,320
Co PPR 50 Dekko Đơn vị 38,600            23,160
Co PPR 63 Dekko Đơn vị 118,300            70,980
Co PPR 75 Dekko Đơn vị 154,300            92,580
Co PPR 90 Dekko Đơn vị 242,200          145,320
Co PPR 110 Dekko Đơn vị 437,400          262,440
                           -  
  Co PPR lơi 20 Dekko Đơn vị 4,800              2,880
Co PPR  lơi 25 Dekko Đơn vị 7,700              4,620
Co PPR  lơi 32 Dekko Đơn vị 11,600              6,960
Co PPR  lơi 40 Dekko Đơn vị 23,100            13,860
Co PPR  lơi 50 Dekko Đơn vị 44,100            26,460
Co PPR  lơi 63 Dekko Đơn vị 102,300            61,380
Co PPR  lơi 75 Dekko Đơn vị 155,300            93,180
Co PPR  lơi 90 Dekko Đơn vị 193,700          116,220
Co PPR  lơi 110 Dekko Đơn vị 322,100          193,260
                           -  
  Tê PPR 20 Dekko Đơn vị 6,800              4,080
Tê PPR 25 Dekko Đơn vị 10,500              6,300
Tê PPR 32 Dekko Đơn vị 17,300            10,380
Tê PPR 40 Dekko Đơn vị 27,700            16,620
Tê PPR 50 Dekko Đơn vị 55,400            33,240
Tê PPR 63 Dekko Đơn vị 133,000            79,800
Tê PPR 75 Dekko Đơn vị 166,400            99,840
Tê PPR 90 Dekko Đơn vị 263,000          157,800
Tê PPR 110 Dekko Đơn vị 465,000          279,000
                           -  
  Tê PPR  giảm 25 Dekko Đơn vị 10,500              6,300
Tê PPR  giảm 32 Dekko Đơn vị 18,500            11,100
Tê PPR  giảm 40 Dekko Đơn vị 40,700            24,420
Tê PPR  giảm 50 Dekko Đơn vị 72,300            43,380
Tê PPR  giảm 63 Dekko Đơn vị 125,700            75,420
Tê PPR  giảm 75 Dekko Đơn vị 172,100          103,260
Tê PPR  giảm 90 Dekko Đơn vị 268,200          160,920
Tê PPR  giảm 110 Dekko Đơn vị 452,900          271,740
                           -  
  Bịt PPR 20 Dekko Đơn vị 2,900              1,740
Bịt PPR 25 Dekko Đơn vị 5,000              3,000
Bịt PPR 32 Dekko Đơn vị 6,800              4,080
Bịt PPR 40 Dekko Đơn vị 9,800              5,880
                           -  
  Nối PPR 20 Dekko Đơn vị 3,100              1,860
Nối PPR 25 Dekko Đơn vị 5,200              3,120
Nối PPR 32 Dekko Đơn vị 8,000              4,800
Nối PPR 40 Dekko Đơn vị 12,800              7,680
Nối PPR 50 Dekko Đơn vị 23,300            13,980
Nối PPR 63 Dekko Đơn vị 48,700            29,220
Nối PPR 75 Dekko Đơn vị 77,100            46,260
Nối PPR 90 Dekko Đơn vị 130,500            78,300
Nối PPR 110 Dekko Đơn vị 211,600          126,960
                           -  
  Mặt bích PPR 50 Dekko Đơn vị 30,100            18,060
Mặt bích PPR 63 Dekko Đơn vị 38,300            22,980
Mặt bích PPR 75 Dekko Đơn vị 63,200            37,920
Mặt bích PPR 90 Dekko Đơn vị 98,800            59,280
Mặt bích PPR 110 Dekko Đơn vị 146,500            87,900
                           -  
  Côn thu PPR 25 Dekko Đơn vị 4,800              2,880
Côn thu PPR 32 Dekko Đơn vị 6,800              4,080
Côn thu PPR 40 Dekko Đơn vị 10,500              6,300
Côn thu PPR 50 Dekko Đơn vị 18,900            11,340
Côn thu PPR 63 Dekko Đơn vị 36,600            21,960
Côn thu PPR 75 Dekko Đơn vị 63,900            38,340
Côn thu PPR 90 Dekko Đơn vị 103,700            62,220
Côn thu PPR 110 Dekko Đơn vị 183,600          110,160
                           -  
  Racco PPR 20 Dekko Đơn vị 38,100            22,860
Racco PPR 25 Dekko Đơn vị 59,200            35,520
Raccoi PPR 32 Dekko Đơn vị 86,000            51,600
Racco PPR 40 Dekko Đơn vị 95,000            57,000
Racco PPR 50 Dekko Đơn vị 145,100            87,060
         
  Racco RN PPR 20*1/2  Dekko Đơn vị 96,600            57,960
Racco RN PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 144,600            86,760
Raccoi RN PPR 32*1 Dekko Đơn vị 241,100          144,660
Racco RN PPR 40*1-1/4 Dekko Đơn vị 380,000          228,000
Racco RN PPR 50*1-1/2 Dekko Đơn vị 606,000          363,600
Racco RN PPR 63*2 Dekko Đơn vị 843,800          506,280
Racco RT PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 90,600            54,360
                           -  
  Van bi racco PPR 40 Dekko Đơn vị 500,000          300,000
Van bi racco PPR 50 Dekko Đơn vị 650,000          390,000
                           -  
  Co RT PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 42,300            25,380
Co RT PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 48,000            28,800
Co RT PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 64,700            38,820
Co RT PPR 32*1 Dekko Đơn vị 119,500            71,700
         
  Co RN PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 59,500            35,700
Co RN PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 67,300            40,380
Co RN PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 83,500            50,100
Co RN PPR 32*1 Dekko Đơn vị 126,600            75,960
                           -  
  Nối RT PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 38,000            22,800
Nối RT PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 47,000            28,200
Nối RT PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 51,900            31,140
Nối RT PPR 32*1 Dekko Đơn vị 84,500            50,700
Nối RT PPR 40*1-1/4 Dekko Đơn vị 220,500          132,300
Nối RT PPR 50*1-1/2 Dekko Đơn vị 298,100          178,860
Nối RT PPR 63*2 Dekko Đơn vị 562,500          337,500
         
  Nối RN PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 48,200            28,920
Nối RN PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 56,300            33,780
Nối RN PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 67,500            40,500
Nối RN PPR 32*1 Dekko Đơn vị 99,400            59,640
Nối RN PPR 40*1-1/4 Dekko Đơn vị 303,000          181,800
Nối RN PPR 50*1-1/2 Dekko Đơn vị 378,000          226,800
Nối RN PPR 63*2 Dekko Đơn vị 610,000          366,000
                           -  
  Tê RT PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 42,600            25,560
Tê RT PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 45,600            27,360
Tê RT PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 66,500            39,900
         
  Tê RN PPR 20*1/2 Dekko Đơn vị 52,600            31,560
Tê RN PPR 25*1/2 Dekko Đơn vị 57,000            34,200
Tê RN PPR 25*3/4 Dekko Đơn vị 72,500            43,500
                           -  
  Van cửa tay nhựa PPR 20 Dekko Đơn vị 149,000            89,400
Van cửa tay nhựa PPR 25 Dekko Đơn vị 204,600          122,760
Van cửa tay nhựa PPR 32 Dekko Đơn vị 234,700          140,820
Van cửa tay nhựa PPR 40 Dekko Đơn vị 361,600          216,960
Van cửa tay nhựa PPR 50 Dekko Đơn vị 598,500          359,100
                           -  
  Van cửa đồng PPR 20 Dekko Đơn vị 199,500          119,700
Van cửa đồng PPR 25 Dekko Đơn vị 233,100          139,860
Van cửa đồng PPR 32 Dekko Đơn vị 330,800          198,480
Van bi nhựa PPR 20 Dekko Đơn vị 177,500          106,500
Van bi nhựa PPR 25 Dekko Đơn vị 238,200          142,920
                           -  
  Van bi nhựa tay inox PPR 20 Dekko Đơn vị 391,600          234,960
Van bi nhựa tay inox PPR 25 Dekko Đơn vị 413,500          248,100
                           -  
  Máy hàn PPR từ 20-50mm Dekko Đơn vị 1,200,000          720,000
Máy hàn PPR từ 63-110mm Dekko Đơn vị 2,200,000       1,320,000
  Đầu hàn PPR từ 20-25mm Dekko Đơn vị 22,000 22,000
Đầu hàn PPR từ 32-40mm Dekko Đơn vị 44,000 44,000
Đầu hàn PPR từ 50mm Dekko Đơn vị 55,000 55,000
Đầu hàn PPR từ 63mm Dekko Đơn vị 88,000 88,000
Đầu hàn PPR từ 75mm Dekko Đơn vị 132,000 132,000
Đầu hàn PPR từ 90mm Dekko Đơn vị 165,000 165,000
Đầu hàn PPR từ 110mm Dekko Đơn vị 187,000 187,000
  Kéo cắt ống PPR  tử 20-32mm Dekko Đơn vị 60,000 60,000

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 43
Đã truy cập: 1.366.096