longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > ỐNG UPVC Minh Hùng 4-13
ỐNG UPVC Minh Hùng 4-13

             BẢNG GIÁ :  Ống UPVC MINH HÙNG
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.Gía CÓ  vat      
  Gía có chiết khấu theo số lượng và điều kiện giao nhận   
MH TÊN HÀNG DVT Gía  Bán
MH UPVC O21 12 Ống 21 (1.2) MH M 4,840
MH UPVC O21 14 Ống 21 (1.4) MH M 5,830
MH UPVC O21 16 Ống 21 (1.6) MH M 6,490
MH UPVC O21 2 Ống 21 (2.0) MH M 8,250
MH UPVC O21 3 Ống 21 (3.0) MH M 11,330
MH UPVC O27 13 Ống 27 (1.3) MH M 6,820
MH UPVC O27 16 Ống 27 (1.6) MH M 8,360
MH UPVC O27 18 Ống 27 (1.8) MH M 9,130
MH UPVC O27 22 Ống 27 (2.2) MH M 11,660
MH UPVC O27 3 Ống 27 (3.0) MH M 14,520
MH UPVC O34 14 Ống 34 (1.4) MH M 9,130
MH UPVC O34 16 Ống 34 (1.6) MH M 10,230
MH UPVC O34 18 Ống 34 (1.8) MH M 12,320
MH UPVC O34 2 Ống 34 (2.0) MH M 12,870
MH UPVC O34 25 Ống 34 (2.5) MH M 16,500
MH UPVC O34 3 Ống 34 (3.0) MH M 18,920
MH UPVC O42 14 Ống 42 (1.4) MH M 11,440
MH UPVC O42 18 Ống 42 (1.8) MH M 15,290
MH UPVC O42 21 Ống 42 (2.1) MH M 17,050
MH UPVC O42 24 Ống 42 (2.4) MH M 20,570
MH UPVC O42 3 Ống 42 (3.0) MH M 24,420
MH UPVC O42 35 Ống 42 (3.5) MH M 28,930
MH UPVC O49 12 Ống 49 (1.2) MH M 12,100
MH UPVC O49 15 Ống 49 (1.5) MH M 14,080
MH UPVC O49 18 Ống 49 (1.8) MH M 17,710
MH UPVC O49 20 Ống 49 (2.0) MH M 19,360
MH UPVC O49 30 Ống 49 (3.0) MH M 28,820
MH UPVC O49 35 Ống 49 (3.5) MH M 32,890
MH UPVC O60 12 Ống 60 (1.2) MH M 15,510
MH UPVC O60 15 Ống 60 (1.5) MH M 18,370
MH UPVC O60 18 Ống 60 (1.8) MH M 22,550
MH UPVC O60 2 Ống 60 (2.0) MH M 23,760
MH UPVC O60 23 Ống 60 (2.3) MH M 26,620
MH UPVC O60 25 Ống 60 (2.5) MH M 30,580
MH UPVC O60 3 Ống 60 (3.0) MH M 34,760
MH UPVC O60 35 Ống 60 (3.5) MH M 41,140
MH UPVC O60 4 Ống 60 (4.0) MH M 46,750
MH UPVC O90 15 Ống 90 (1.5) MH M  
MH UPVC O90 17 Ống 90 (1.7) MH M 29,480
MH UPVC O90 2 Ống 90 (2.0) MH M 36,190
MH UPVC O90 26 Ống 90 (2.6) MH M 45,430
MH UPVC O90 29 Ống 90 (2.9) MH M 51,150
MH UPVC O90 38 Ống 90 (3.8) MH M 68420
MH UPVC O90 5 Ống 90 (5.0) MH M 85,800
MH UPVC O114 18 Ống 114 (1.8) MH M  
MH UPVC O114 2 Ống 114 (2.0) MH M 47,520
MH UPVC O114 22 Ống 114 (2.2) MH M 52,360
MH UPVC O114 26 Ống 114 (2.6) MH M 62,040
MH UPVC O114 32 Ống 114 (3.2) MH M 71,830
MH UPVC O114 4 Ống 114 (4.0) MH M 92,290
MH UPVC O114 5 Ống 114 (5.0) MH M 110,330
MH UPVC O114 7 Ống 114 (7.0) MH M 163.900
MH UPVC O140 22 Ống 140 (2.2) MH M 68,090
MH UPVC O140 28 Ống 140 (2.8) MH M 79,200
MH UPVC O140 35 Ống 140 (3.5) MH M 98,670
MH UPVC O140 41 Ống 140 (4.1) MH M 122,100
MH UPVC O140 54 Ống 140 (5.4) MH M 159,610
MH UPVC O140 67 Ống 140 (6.7) MH M 194,810
MH UPVC O168 25 Ống 168 (2.5) MH M 92,730
MH UPVC O168 28 Ống 168 (2.8) MH M 95,590
MH UPVC O168 35 Ống 168 (3.5) MH M 120,230
MH UPVC O168 43 Ống 168 (4.3) MH M 141,900
MH UPVC O168 5 Ống 168 (5.0) MH M 1171.380
MH UPVC O168 7 Ống 168 (7.0) MH M 236,830
MH UPVC O168 9 Ống 168 (9.0) MH M 326.550
MH UPVC O220 35 Ống 220 (3.5) MH M 153,560
MH UPVC O220 4 Ống 220 (4.0) MH M 175,120
MH UPVC O220 51 Ống 220 (5.1) MH M 219,560
MH UPVC O220 65 Ống 220 (6.5) MH M 279,290
MH UPVC O220 8 Ống 220 (8.0) MH M 345,290
MH UPVC O220 87 Ống 220 (8.7) MH M 368,390
MH UPVC O315 62 Ống 315 (6.2) MH M 408,100
MH UPVC O315 8 Ống 315 (8.0) MH M 523,050
MH UPVC O315 92 Ống 315 (9.2) MH M 613,140
MH UPVC O315 150 Ống 315 (15) MH M 980,160
MH UPVC O355 87 Ống 355 (8,7) MH M 696,740
MH UPVC O355 109 Ống 355 (10,9) MH M 854,370
MH UPVC O355 136 Ống 355 (13,6) MH M 1,060,070
MH UPVC O355 169 Ống 355 (16,9) MH M 1,347,720
MH UPVC O400 78 Ống 400 (7,8) MH M 664,180
MH UPVC O400 90 Ống 400 (9) MH M 781,990
MH UPVC O400 117 Ống 400 (11,7) MH M 983,400
MH UPVC O400 191 Ống 400 (19,1) MH M 1,561,230
MH UPVC O450 80 Ống 450 (8) MH M 800,140
MH UPVC O450 110 Ống 450 (11) MH M 1,125,740
MH UPVC O450 132 Ống 450 (13,2) MH M 1,327,480
MH UPVC O500 123 Ống 500 (12,3) MH M 1,321,980
MH UPVC O500 146 Ống 500 (14,6) MH M 1,572,450
MH UPVC C21 Co 21 đúc MH Cái 2090
MH UPVC C27 Co 27 đúc MH Cái 2,950
MH UPVC C34 Co 34 đúc MH Cái 4,800
MH UPVC C42 Co 42 đúc MH Cái 7,260
MH UPVC C49 Co 49 đúc MH Cái 10,890
MH UPVC C60M Co 60 đúc mỏng MH Cái   7,280
MH UPVC C60D Co 60 đúc dày MH Cái   14,800
MH UPVC C75 Co 75 đúc MH Cái 17,490
MH UPVC C90M Co 90 đúc mỏng MH Cái 17,380
MH UPVC C90D Co 90 đúc dày MH Cái    49,720
MH UPVC C114M Co 114 đúc mỏng MH Cái 38,710
MH UPVC C140 Co 140 đúc MH Cái   82,170
MH UPVC C168 Co 168 đúc MH Cái 116,160
MH UPVC C220 Co 220 đúc MH Cái 347,490
MH UPVC CRT21 Co RT nhựa 21 MH Cái 2,310
MH UPVC CRT27 Co RT nhựa 27 MH Cái 2,750
MH UPVC CRTT21 Co RT thau 21 MH Cái 10,450
MH UPVC CRTT27 Co RT thau 27 MH Cái 14,300
MH UPVC CRNT21 Co RN thau 21 MH Cái 14,080
MH UPVC CRNT27 Co RN thau 27 MH Cái 32,230
MH UPVC L21 Lơi 21 đúc MH Cái     1,540
MH UPVC L27 Lơi 27 đúc MH Cái  2,200
MH UPVC L34 Lơi 34 đúc MH Cái 3,850
MH UPVC L42 Lơi 42 đúc MH Cái   5,450
MH UPVC L49 Lơi 49 đúc MH Cái     8,460
MH UPVC L60 Lơi 60 đúc MH Cái 14,190
MH UPVC L90 Lơi 90 đúc MH Cái   37,070
MH UPVC L114 Lơi 114 đúc MH Cái 73,810
MH UPVC Y60M Y 60 đúc mỏng MH Cái 10,670
MH UPVC Y90M Y 90 đúc mỏng MH Cái 30,030
MH UPVC Y114M Y 114 đúc mỏng MH Cái 55,440
MH UPVC Y60D Y 60 đúc dày MH Cái 41,470
MH UPVC Y90D Y 90 đúc dày MH Cái    111,760
MH UPVC Y114D Y 114 đúc dày MH Cái 176,770
MH UPVC Y140D Y 140 đúc dày MH Cái   360,690
MH UPVC Y168D Y 168 đúc dày MH Cái 536,360
MH UPVC Y9060 Y giảm 90/60 đúc MH Cái 23,650
MH UPVC Y11460 Y giảm 114/60 đúc MH Cái  39,600
MH UPVC Y11490 Y giảm 114/90 đúc MH Cái    45,210
MH UPVC Y14060M Y giảm 140/60 đúc mỏng MH Cái    68,750
MH UPVC Y14060D Y giảm 140/60 đúc dày MH Cái   238,480
MH UPVC Y140114D Y giảm 140/114 đúc dày MH Cái     310,200
MH UPVC Y14090M Y giảm 140/90 đúc mỏng MH Cái  119,570
MH UPVC Y14090D Y giảm 140/90 đúc dày MH Cái   211,420
MH UPVC Y16860D Y giảm 168/60 đúc dày MH Cái 353,100
MH UPVC Y16890 Y giảm 168/90 đúc mỏng MH Cái 143,330
MH UPVC Y16890D Y giảm 168/90 đúc dày MH Cái 344,520
MH UPVC Y168114 Y giảm 168/114 đúc mỏng MH Cái  188,100
MH UPVC Y168114D Y giảm 168/114 đúc dày MH Cái  319,820
MH UPVC Y22090D Y giảm 220/90 đúc dày MH Cái 628,320
MH UPVC Y220114D Y giảm 220/114 đúc dày MH Cái 702,240
MH UPVC T21 Tê 21 đúc MH Cái 2,750
MH UPVC T27 Tê 27 đúc MH Cái 4,070
MH UPVC T34 Tê 34 đúc MH Cái 5,610
MH UPVC T42 Tê 42 đúc MH Cái 9,570
MH UPVC T49 Tê 49 đúc MH Cái 12,980
MH UPVC T60M Tê 60 đúc mỏng MH Cái 8,580
MH UPVC T60D Tê 60 đúc dày MH Cái 20,240
MH UPVC T75 Tê 75 đúc MH Cái 17,490
MH UPVC T90M Tê 90 đúc mỏng MH Cái 21,670
MH UPVC T90D Tê 90 đúc dày MH Cái  68,310
MH UPVC T114M Tê 114 đúc mỏng MH Cái 48,180
MH UPVC T114D Tê 114 đúc dày MH Cái  140,470
MH UPVC T140M Tê 140 đúc mỏng MH Cái 104,610
MH UPVC T140D Tê 140 đúc dày MH Cái  233,200
MH UPVC T168M Tê 168 đúc mỏng MH Cái  142,780
MH UPVC T168D Tê 168 đúc dày MH Cái  493,460
MH UPVC T220M Tê 220 đúc mỏng MH Cái 473,220
MH UPVC T2721 Tê giảm 27/21 đúc MH Cái 3,520
MH UPVC T3421 Tê giảm 34/21 đúc MH Cái 4,950
MH UPVC T3427 Tê giảm 34/27 đúc MH Cái 5,610
MH UPVC T4221 Tê giảm 42/21 đúc MH Cái 6,930
MH UPVC T4227 Tê giảm 42/27 đúc MH Cái 6,820
MH UPVC T4234 Tê giảm 42/34 đúc MH Cái 7,920
MH UPVC T4921 Tê giảm 49/21 đúc MH Cái 9,900
MH UPVC T4927 Tê giảm 49/27 đúc MH Cái 10,890
MH UPVC T4934 Tê giảm 49/34 đúc MH Cái 11,770
MH UPVC T4942 Tê giảm 42/42 đúc MH Cái 12,100
MH UPVC T6021 Tê giảm 60/21 đúc MH Cái 13,970
MH UPVC T6027 Tê giảm 60/27 đúc MH Cái 16,500
MH UPVC T6034 Tê giảm 60/34 đúc MH Cái 16,500
MH UPVC T6042 Tê giảm 60/42 đúc MH Cái 16,500
MH UPVC T6049 Tê giảm 60/49 đúc MH Cái 19,250
MH UPVC T9034 Tê giảm 90/34 đúc MH Cái  41,580
MH UPVC T9042 Tê giảm 90/42 đúc MH Cái 40,370
MH UPVC T9049 Tê giảm 90/49 đúc MH Cái  40,480
MH UPVC T9060 Tê giảm 90/60 đúc MH Cái 50,160
MH UPVC T11460 Tê giảm 114/60 đúc MH Cái 92,950
MH UPVC T11490 Tê giảm 114/90 đúc MH Cái 106,920
MH UPVC TC60 Tê cong 60 đúc MH Cái 11,440
MH UPVC TC90 Tê cong 90 đúc MH Cái 27,610
MH UPVC TC114 Tê cong 114 đúc MH Cái 52,140
MH UPVC TC9060 Tê cong giảm 90/60 đúc MH Cái  44,770
MH UPVC TC11460 Tê cong giảm 114/60 đúc MH Cái  59,180
MH UPVC TC11490 Tê cong giảm 114/90 đúc MH Cái 73,590
MH UPVC TC14060 Tê cong giảm 140/60 đúc MH Cái 235,730
MH UPVC TC14090 Tê cong giảm 140/90 đúc MH Cái 274,890
MH UPVC TC140114 Tê cong giảm 140/114 đúc MH Cái  331,100
MH UPVC N21 Nối 21 đúc MH Cái  1,320
MH UPVC N27 Nối 27 đúc MH Cái 1,890
MH UPVC N34 Nối 34 đúc MH Cái   3,220
MH UPVC N42 Nối 42 đúc MH Cái   4,680
MH UPVC N49 Nối 49 đúc MH Cái 7,350
MH UPVC N60 Nối 60 đúc MH Cái 10,560
MH UPVC N90 Nối 90 đúc MH Cái 24,750
MH UPVC N114 Nối 114 đúc MH Cái 47,520
MH UPVC RT21 RT 21 đúc MH Cái 1,650
MH UPVC RT27 RT 27 đúc MH Cái 2,420
MH UPVC RT34 RT 34 đúc MH Cái 3,520
MH UPVC RT42 RT 42 đúc MH Cái 4,840
MH UPVC RT49 RT 49 đúc MH Cái 6,930
MH UPVC RT60 RT 60 đúc MH Cái 9,790
MH UPVC RN21 RN 21 đúc MH Cái 1,320
MH UPVC RN27 RN 27 đúc MH Cái 2,420
MH UPVC RN34 RN 34 đúc MH Cái 3,520
MH UPVC RN42 RN 42 đúc MH Cái 4,840
MH UPVC RN49 RN 49 đúc MH Cái 6,380
MH UPVC RN60 RN 60 đúc MH Cái 9,790
MH UPVC G2721 Gỉam 27/21 MH Cái 1,980
MH UPVC G3421 Giảm 34/21 MH Cái 2,750
MH UPVC G3427 Gỉam 34/27 MH Cái   2,890
MH UPVC G4221 Giảm 42/21 MH Cái 3,850
MH UPVC G4227 Giảm 42/27 MH Cái 3,850
MH UPVC G4234 Giảm 42/34 MH Cái 4,290
MH UPVC G4921 Giảm 49/21 MH Cái 5,390
MH UPVC G4927 Giảm 49/27 MH Cái 5,390
MH UPVC G4934 Giảm 49/34 MH Cái  5,200
MH UPVC G4942 Giảm 49/42 MH Cái 6,160
MH UPVC G6021 Giảm 60/21 MH Cái 7,370
MH UPVC G6027 Giảm 60/27 MH Cái 8,580
MH UPVC G6034 Gỉam 60/34 MH Cái 8,580
MH UPVC G6042 Giảm 60/42 MH Cái 9,020
MH UPVC G6049 Giảm 60/49 MH Cái 10,120
MH UPVC G9027 GIảm 90/27 MH Cái 17,930
MH UPVC G9034 Gỉam 90/34 MH Cái 17,930
MH UPVC G9042 Gỉam 90/42 MH Cái 18,480
MH UPVC G9049 Giảm 90/49 MH Cái 18,480
MH UPVC G9060 Gỉam 90/60 MH Cái 21,120
MH UPVC G11449 Giảm 114/49 MH Cái 37,950
MH UPVC G11460 Giảm 114/60 MH Cái 37,950
MH UPVC G11490 Giảm 114/90 MH Cái 41,140
MH UPVC B60D Bít 60 đúc MH Cái 7,590
MH UPVC B90D Bít 90 dày MH Cái    22,650
MH UPVC B168D Bít 168 dày MH Cái 107,580
MH UPVC G16890D Giảm 168/90 dày MH Cái   430,430
MH UPVC G168114D Giảm 168/114 dày MH Cái 508,200
MH UPVC G220114D Giảm 220/90 dày MH Cái  536,360
MH UPVC THO60 con thỏ 60 MH Cái 34,320
MH UPVC THO90 con thỏ 90 MH Cái  53,581
MH UPVC THO114 con thỏ 114 MH Cái 125,290
MH UPVC BX60 Bít xả 60 MH Cái   23,100
MH UPVC BX90 Bít xả 90 MH Cái 57,640
MH UPVC BX114 Bít xả 114 MH Cái 57,640
MH UPVC C160 Co 160 G công mỏng MH Cái  237,800
MH UPVC C160D Co 160 G công dày MH Cái 275,700
MH UPVC C225 Co 225 G công mỏng MH Cái 349,000
MH UPVC C225D Co 225 G công dày MH Cái  468,000
MH UPVC C250D Co 250 G công dày MH Cái  789,360
MH UPVC C280D Co 280 G công dày MH Cái 1,244,760
MH UPVC C315D Co 315 G công dày MH Cái 1,943,040
MH UPVC C355D Co 355 G công dày MH Cái 2,884,200
MH UPVC C400D Co 400 G công dày MH Cái 3,636,875
MH UPVC C450D Co 450 G công dày MH Cái 4,301,000
MH UPVC C500D Co 500 G công dày MH Cái 7,058,700
MH UPVC L140M Lơi 140 G công mỏng MH Cái     63,360
MH UPVC L140D Lơi 140 G công dày MH Cái     128,810
MH UPVC L168M Lơi 168 G công mỏng MH Cái 105,270
MH UPVC L168D Lơi 168 G công dày MH Cái 208,120
MH UPVC L220M Lơi 220 G công mỏng MH Cái    236,500
MH UPVC L220D Lơi 220 G công dày MH Cái 403,700
MH UPVC L250D Lơi 250 G công dày MH Cái  660,000
MH UPVC L280D Lơi 280 G công dày MH Cái  1,100,000
MH UPVC L315D Lơi 315 G công dày MH Cái 1,870,000
MH UPVC L355D Lơi 355 G công dày MH Cái 2,416,200
MH UPVC L400D Lơi 400 G công dày MH Cái 2,751,400
MH UPVC L450D Lơi 450 G công dày MH Cái 3,858,300
MH UPVC L500D Lơi 500 G công dày MH Cái 6,046,700
MH UPVC B21 Bít 21 G công MH Cái 1,200
MH UPVC B27 Bít 27 G công MH Cái 1,900
MH UPVC B34 Bít 34 G công MH Cái 2,600
MH UPVC B42 Bít 42 G công MH Cái 3,300
MH UPVC B49 Bít 49 G công MH Cái 4,100
MH UPVC B60 Bít 60 G công MH Cái 7,800
MH UPVC B90M Bít 90 G công mỏng MH Cái 15,200
MH UPVC B114M Bít 114 G công mỏng MH Cái 22,900
MH UPVC B140M Bít 140 G công mỏng MH Cái 56,500
MH UPVC B140D Bít 140 G công dày MH Cái 89,300
MH UPVC B168M Bít 168 G công mỏng MH Cái 68,600
MH UPVC B220M Bít 220 G công mỏng MH Cái 198,500
MH UPVC B220D Bít 220 G công dày MH Cái 268,500
MH UPVC B250 Bít 250 G công mỏng MH Cái 356,370
MH UPVC B250D Bít 250 G công dày MH Cái 694,500
MH UPVC B280D Bít 280 G công dày MH Cái 986,700
MH UPVC B315D Bít 315 G công dày MH Cái 1,062,600
MH UPVC B355 Bít 355 G công dày MH Cái 1,305,500
MH UPVC B400D Bít 400 G công dày MH Cái 1,897,500
MH UPVC B450D Bít 450 G công dày MH Cái 2,838,700
MH UPVC B500D Bít 500 G công dày MH Cái 4,447,700
MH UPVC N140M Nối 140 G công mỏng MH Cái 50,600
MH UPVC N140D Nối 140 G công dày MH Cái 97,900
MH UPVC N168M Nối 168 G công mỏng MH Cái 67,100
MH UPVC N168D Nối 168 G công dày MH Cái 123,200
MH UPVC N220M Nối 220 G công mỏng MH Cái 128,700
MH UPVC N220D Nối 220 G công dày MH Cái 232,300
MH UPVC N250M Nối 250 G công mỏng MH Cái 234,300
MH UPVC N250D Nối 250 G công dày MH Cái 563,200
MH UPVC N280M Nối 280 G công mỏng MH Cái 278,300
MH UPVC N280D Nối 280 G công dày MH Cái 693,000
MH UPVC N315M Nối 315 G công mỏng MH Cái 513,700
MH UPVC N315D Nối 315 G công dày MH Cái 1,097,600
MH UPVC N355 Nối 355 G công mỏng MH Cái 1,353,000
MH UPVC N400M Nối 400 mỏng MH Cái 1,100,550
MH UPVC N400D Nối 400 G công dày MH Cái 1,595,000
MH UPVC N450M Nối 450 G công mỏng MH Cái 1,630,200
MH UPVC N450D Nối 450 G công dày MH Cái 2,257,200
MH UPVC N500D Nối 500 G công dày MH Cái 3,448,500
MH UPVC G14060M Giảm 140/60 G công mỏng MH Cái 88,000
MH UPVC G14060D Giảm 140/60 G công dày MH Cái 97,600
MH UPVC G14090M Giảm 140/90 G công mỏng MH Cái 88,000
MH UPVC G14090D Giảm 140/90 G công dày MH Cái 97,600
MH UPVC G140114M Giảm 140/114 G công mỏng MH Cái   89,900
MH UPVC G140114D Gỉam 140/114 G công dày MH Cái  125,600
MH UPVC G16890M Giảm 168/90 G công mỏng MH Cái   135,700
MH UPVC G168114M Giảm 168/114 G công mỏng MH Cái  135,700
MH UPVC G168140M Giảm 168/140 G công mỏng MH Cái   135,700
MH UPVC G168140D Giảm 168/140 G công dày MH Cái  135,700
MH UPVC G220114M Giảm 220/114 G công mỏng MH Cái 230,120
MH UPVC G220168 Giảm 220/168 G công mỏng MH Cái 230,120
MH UPVC G220168D Giảm 220/168 G công dày MH Cái 281,270
MH UPVC G225160 Giảm 225/160 G công mỏng MH Cái 230,120
MH UPVC G225160D Giảm 225/160 G công dày MH Cái 281,270
MH UPVC G225200 Giảm 225/200 G công mỏng MH Cái 230,120
MH UPVC G225200D Giảm 225/200 G công dày MH Cái 281,270
MH UPVC G250200 Giảm 250/200 G công mỏng MH Cái 326,000
MH UPVC G250200D Giảm 250/200 G công dày MH Cái 364,000
MH UPVC G250225 Giảm 250/225 G công mỏng MH Cái 375,000
MH UPVC G250225D Giảm 250/225 G công dày MH Cái 617,000
MH UPVC G280225 Giảm 280/225 G công mỏng MH Cái 646,000
MH UPVC G280225D Giảm 280/225 G công dày MH Cái 858,000
MH UPVC G280250 Giảm 280/250 G công mỏng MH Cái 646,000
MH UPVC G280250D Giảm 280/250 G công dày MH Cái 858,000
MH UPVC G315250 Giảm 315/250 G công mỏng MH Cái 828,000
MH UPVC G315250D Giảm 315/250 G công dày MH Cái 1,105,000
MH UPVC G315280 Giảm 315/280 G công mỏng MH Cái 828,000
MH UPVC G315280D Giảm 315/280 G công dày MH Cái 1,105,000
MH UPVC G355280 Giảm 355/280 G công mỏng MH Cái 1,100,000
MH UPVC G355280D Giảm 355/280 G công dày MH Cái 1,370,000
MH UPVC G355315 Giảm 355/315 G công mỏng MH Cái 1,100,000
MH UPVC G355315D Giảm 355/315 G công dày MH Cái 1,370,000
MH UPVC G400315 Giảm 400/315 G công mỏng MH Cái 1,260,000
MH UPVC G400315D Giảm 400/315 G công dày MH Cái 1,656,000
MH UPVC G400355 Giảm 400/355 G công mỏng MH Cái 1,260,000
MH UPVC G400355D Giảm 400/355 G công dày MH Cái 1,656,000
MH UPVC G450355 Giảm 450/355 G công mỏng MH Cái 2,460,000
MH UPVC G450355D Giảm 450/355 G công dày MH Cái 3,630,000
MH UPVC G450400 Giảm 450/400 G công mỏng MH Cái 2,460,000
MH UPVC G450400D Giảm 450/400 G công dày MH Cái 3,630,000
MH UPVC G500400 Giảm 500/400 G công mỏng MH Cái 3,490,000
MH UPVC G500400D Giảm 500/400 G công dày MH Cái 4,340,000
MH UPVC G500450 Giảm 500/450 G công mỏng MH Cái 3,490,000
MH UPVC G500450D Giảm 500/450 G công dày MH Cái 4,340,000
MH UPVC K1 Keo 10gr MH Típ 1,760
MH UPVC K2 Keo 25gr MH Típ 3,850
MH UPVC K3 Keo 50gr MH Típ 6,710
MH UPVC K4 Keo 100gr MH Típ 12,100
MH UPVC K5 Keo 500gr MH lon 57,530

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 43
Đã truy cập: 1.366.099