longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • NGỌC
  • LONG
phòng kỹ thuật:
  • NguyenLong
thông tin liên hệ:
  • 38382500 38343994 0907992260-0938389374
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn


danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > phụ kiện NANJA 10-15
phụ kiện NANJA 10-15

           BẢNG GIÁ : UPVC NANJA (Taiwan)  
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía chưa VAT        
  Gía tốt hơn vui lòng liên hệ ĐT hay Email THÁNG 10/2014
Hình TÊN HÀNG DVT Gía Bán
          Nối 49 dày Nanja cái           9,900
Nối 60 dày Nanja cái         15,620
Nối 76 dày Nanja cái         28,600
Nối 90 dày Nanja cái         30,800
Nối 114 dày Nanja cái         71,500
Nối 140 dày (5") Nanja cái       154,000
Nối 165 dày (6") Nanja cái       253,000
Nối 216 dày (8") Nanja cái       528,000
Nối 267 dày (10") Nanja cái    1,078,000
       
          Tê 49 dày Nanja cái         17,600
Tê 60 dày Nanja cái         30,800
Tê 76 dày Nanja cái         57,200
Tê 90 dày Nanja cái         77,000
Tê 114 dày Nanja cái       220,000
Tê 140 dày Nanja cái       407,000
Tê 165 dày Nanja cái       561,000
Tê 216 dày Nanja cái    1,430,000
Tê 267 dày Nanja cái    2,530,000
       
         Tê cong 49 dày Nanja cái         41,800
Tê cong 60 dày Nanja cái         50,600
Tê cong 76 dày Nanja cái         82,500
Tê cong 90 dày Nanja cái       105,600
Tê cong 114 dày Nanja cái       220,000
Tê cong 140 dày Nanja cái       407,000
Tê cong 165 dày Nanja cái       583,000
Tê cong 216 dày Nanja cái    1,430,000
       
         Y 49 dày Nanja cái         44,000
Y 60 dày Nanja cái         59,400
Y 76 dày Nanja cái         77,000
Y 90 dày Nanja cái       115,500
Y 114 dày Nanja cái       198,000
Y 140 dày Nanja cái       352,000
Y 165 dày Nanja cái       550,000
Y 216 dày Nanja cái    1,485,000
       
        Nắp bít 60 dày Nanja cái         11,000
Nắp bít 76 dày Nanja cái         20,900
Nắp bít 90 dày Nanja cái         25,300
Nắp bít 114 dày Nanja cái         53,900
Nắp bít 140 dày Nanja cái       154,000
Nắp bít 165 dày Nanja cái       231,000
Nắp bít 216 dày Nanja cái       407,000
       
          Co 60 dày Nanja cái         23,100
Co 76 dày Nanja cái         44,000
Co 90 dày Nanja cái         55,000
Co 114 dày Nanja cái       121,000
Co 140 dày Nanja cái       198,000
Co 165 dày Nanja cái       385,000
Co 216 dày Nanja cái       715,000
Co 267 dày Nanja cái    1,870,000
Co 318 dày Nanja cái    2,420,000
       
          Lơi 49 dày Nanja cái         12,100
Lơi 60 dày Nanja cái         18,700
Lơi 76 dày Nanja cái         36,300
Lơi 90 dày Nanja cái         40,700
Lơi 114 dày Nanja cái         88,000
Lơi 140 dày Nanja cái       198,000
Lơi 165 dày Nanja cái       341,000
Lơi 216 dày Nanja cái       605,000
Lơi 267 dày Nanja cái    1,320,000
       
       Bít xả 60 dày Nanja cái         26,400
Bít xả 90 dày Nanja cái         64,900
Bít xả 114 dày Nanja cái       102,300
Bít xả 140 dày Nanja cái       181,500
Bít xả 165 dày Nanja cái       302,500
Bít xả 216 dày Nanja cái       660,000
       
           Mặt bích 49 dày Nanja cái         96,800
Mặt bích 60 dày Nanja cái         99,000
Mặt bích 76 dày Nanja cái       143,000
Mặt bích 90 dày Nanja cái       154,000
Mặt bích 114 dày Nanja cái       242,000
Mặt bích 140 dày Nanja cái       352,000
Mặt bích 165 dày Nanja cái       495,000
Mặt bích 216 dày Nanja cái       770,000
Mặt bích 267 dày Nanja cái    1,320,000
Mặt bích 318 dày Nanja cái    2,420,000
       
         Nối giảm 60 x 49 dày Nanja cái         11,000
Nối giảm 76 x 49 dày Nanja cái         30,800
Nối giảm 76 x 60 dày Nanja cái         26,400
Nối giảm 90 x 60 dày Nanja cái         26,400
Nối giảm 90 x 76 dày Nanja cái         38,500
Nối giảm 114 x 49 dày Nanja cái         49,500
Nối giảm 114 x 60 dày Nanja cái         50,600
Nối giảm 114 x 90 dày Nanja cái         59,400
            Nối giảm 140 x 60 dày Nanja cái       154,000
Nối giảm 140 x 90 dày Nanja cái       143,000
Nối giảm 140 x 114 dày Nanja cái       132,000
Nối giảm 165 x 60 dày Nanja cái       231,000
Nối giảm 165 x 90 dày Nanja cái       220,000
Nối giảm 165 x 114 dày Nanja cái       209,000
Nối giảm 165 x 140 dày Nanja cái       242,000
Nối giảm 216 x 114 dày Nanja cái       605,000
Nối giảm 216 x 140 dày Nanja cái       605,000
Nối giảm 216 x 165 dày Nanja cái       660,000
Nối giảm 267 x 216 dày Nanja cái    1,210,000
       
                Tê giảm 60 x 49 dày Nanja cái         25,300
Tê giảm 76 x 49 dày Nanja cái         45,100
Tê giảm 76 x 60 dày Nanja cái         50,600
Tê giảm 90 x 60 dày Nanja cái         58,300
Tê giảm 90 x 76 dày Nanja cái         91,300
Tê giảm 114 x 49 dày Nanja cái         88,000
Tê giảm 114 x 60 dày Nanja cái       110,000
Tê giảm 114 x 90 dày Nanja cái       121,000
Tê gỉam 140 x 90 dày Nanja cái       253,000
Tê giảm 140 x 114 dày Nanja cái       264,000
Tê giảm 165 x 90 dày Nanja cái       440,000
Tê giảm 165 x 114 dày Nanja cái       407,000
Tê giảm 165 x 140 dày Nanja cái       495,000
Tê giảm 216 x 114 dày Nanja cái       935,000
Tê giảm 216 x 165 dày Nanja cái       990,000
       
               Tê cong giảm 60 x 49 dày Nanja cái         44,000
Tê cong giảm 90 x 60 dày Nanja cái         88,000
Tê cong giảm 114 x 60 dày Nanja cái       132,000
Tê cong giảm 114 x 90 dày Nanja cái       198,000
Tê cong giảm 140 x 90 dày Nanja cái       275,000
Tê cong giảm 140 x 114 dày Nanja cái       352,000
Tê cong giảm 165 x 60 dày Nanja cái       330,000
Tê cong giảm 165 x 90 dày Nanja cái       418,000
Tê cong giảm 165 x 114 dày Nanja cái       484,000
Tê cong giảm 165 x 140 dày Nanja cái       638,000
Tê cong giảm 216 x 60 dày Nanja cái       715,000
Tê cong giảm 216 x 90 dày Nanja cái       935,000
Tê cong gỉam 216 x 114 dày Nanja cái    1,078,000
Tê cong giảm 216 x 165 dày Nanja cái    1,155,000
       
                 Y giảm 60 x 49 dày Nanja cái         55,000
Y giảm 90 x 60 dày Nanja cái       104,500
Y giảm 114 x 60 dày Nanja cái       143,000
Y giảm 114 x 90 dày Nanja cái       165,000
Y giảm 140 x 60 dày Nanja cái       308,000
Y giảm 140 x 90 dày Nanja cái       308,000
Y giảm 140 x 114 dày Nanja cái       363,000
Y giảm 165 x 60 dày Nanja cái       374,000
Y giảm 165 x 90 dày Nanja cái       440,000
Y giảm 165 x 114 dày Nanja cái       528,000
Y giảm 165 x 140 dày Nanja cái       638,000
Y giảm 216 x 60 dày Nanja cái       715,000
Y giảm 216 x 90 dày Nanja cái       770,000
Y giảm 216 x 114 dày Nanja cái    1,034,000
Y giảm 216 x 165 dày Nanja cái    1,265,000
Y giảm 267 x 165 dày Nanja cái    2,640,000
       
   Nối RN 140 (5")dày Nanja cái       176,000
Nối RN 165 (6")dày Nanja cái       314,600
       
         Nối 60 mỏng (2") Nanja cái           4,400
Nối 76 mỏng (2-1/2") Nanja cái         11,000
Nối 90 mỏng (3") Nanja cái           9,900
Nối 114 mỏng (4") Nanja cái         20,900
Nối 140 mỏng (5") Nanja cái         44,000
Nối 165 mỏng (6") Nanja cái         55,000
Nối 216 mỏng (8") Nanja cái       220,000
Nối 267 mỏng (10") Nanja cái       440,000
       
         Tê 49 mỏng Nanja cái           4,400
Tê 60 mỏng Nanja cái         11,000
Tê 76 mỏng Nanja cái         20,900
Tê 90 mỏng Nanja cái         26,400
Tê 114 mỏng Nanja cái         55,000
Tê 140 mỏng Nanja cái         99,000
Tê 165 mỏng Nanja cái       159,500
Tê 216 mỏng Nanja cái       495,000
       
         Tê cong 49 mỏng Nanja cái         11,000
Tê cong 60 mỏng Nanja cái         24,200
Tê cong 76 mỏng Nanja cái         27,500
Tê cong 90 mỏng Nanja cái         33,000
Tê cong 114 mỏng Nanja cái         55,000
Tê cong 165 mỏng Nanja cái       220,000
Tê cong 216 mỏng Nanja cái       770,000
Tê cong 267 mỏng Nanja cái       880,000
       
         Y 49 mỏng Nanja cái           9,900
Y 60 mỏng Nanja cái         13,200
Y 76 mỏng Nanja cái         26,400
Y 90 mỏng Nanja cái         44,000
Y 114 mỏng Nanja cái         70,400
Y 140 mỏng (5")Nanja cái         99,000
Y 165 mỏng (6")Nanja cái       187,000
Y 216 mỏng (8")Nanja cái       770,000
       
           Co 49 mỏng  Nanja cái           4,400
Co 60 mỏng  Nanja cái           8,800
Co 76 mỏng  Nanja cái         15,400
Co 90 mỏng  Nanja cái         20,900
Co 114 mỏng  Nanja cái         47,300
Co 140 mỏng  Nanja cái       132,000
Co 165 mỏng  Nanja cái       137,500
Co 216 mỏng (8") Nanja cái       396,000
Co 267 mỏng (10")Nanja cái       825,000
Co 318 mỏng (12")Nanja cái    1,265,000
       
           Lơi 49 mỏng Nanja cái           3,850
Lơi 60 mỏng Nanja cái           6,270
Lơi 76 mỏng Nanja cái         11,990
Lơi 90 mỏng Nanja cái         15,400
Lơi 114 mỏng Nanja cái         37,950
Lơi 140 mỏng Nanja cái         99,000
Lơi 165 mỏng (6")Nanja cái       115,500
Lơi 216 mỏng (8")Nanja cái       308,000
Lơi 267 mỏng 10")Nanja cái       440,000
Lơi 318 mỏng (12") Nanja cái       770,000
       
    Thỏ 49 mỏng Nanja cái         22,000
Thỏ 60 mỏng Nanja cái         24,200
Thỏ 60 DÀY Nanja cái         38,500
       
           Rong mặt bích 49 Nanja cái           8,800
Rong mặt bích 60 Nanja cái           9,790
Rong mặt bích 76 Nanja cái         13,750
Rong mặt bích 90 Nanja cái         17,600
Rong mặt bích 114 Nanja cái         24,200
Rong mặt bích 140 Nanja cái         30,800
Rong mặt bích 165 Nanja cái         42,900
Rong mặt bích 216 Nanja cái         52,800
Rong mặt bích 267 Nanja cái         93,500
Rong mặt bích 318 Nanja cái       121,000
       
            Nối giảm 60 x 49 Mỏng Nanja cái           5,390
Nối giảm 76 x 49 Mỏng Nanja cái           7,700
Nối giảm 76 x 60 Mỏng Nanja cái           6,820
Nối giảm 90 x 60 Mỏng Nanja cái           9,350
Nối giảm 114 x 60 Mỏng Nanja cái         16,500
Nối giảm 114 x 90 Mỏng Nanja cái         17,600
Nối giảm 140 x 114 Mỏng Nanja cái         44,000
Nối giảm 165 x 114 Mỏng Nanja cái         80,300
Nối giảm 165 x 140 Mỏng Nanja cái         88,000
Nối giảm 216 x 165 Mỏng Nanja cái       275,000
Nối giảm 267 x 216 Mỏng Nanja cái       495,000
       
              Tê giảm 60 x 49 Mỏng Nanja cái         12,100
Tê giảm 76 x 49 mỏng Nanja cái         19,800
Tê giảm 76 x 60 mỏng Nanja cái         19,800
Tê giảm 90 x 60 mỏng Nanja cái         20,130
Tê giảm 114 x 49 mỏng Nanja cái         34,100
Tê giảm 114 x 60 mỏng Nanja cái         34,540
Tê giảm 114 x 90 mỏng Nanja cái         41,800
Tê gỉam 140 x 90 mỏng Nanja cái         79,200
Tê giảm 140 x 114 mỏng Nanja cái         93,500
Tê giảm 165 x 90 mỏng Nanja cái       126,500
Tê giảm 165 x 114 mỏng Nanja cái       143,000
Tê giảm 216 x 114 mỏng Nanja cái       495,000
Tê giảm 216 x 165 mỏng Nanja cái       440,000
       
                 Tê cong giảm 60 x 49 mỏng Nanja cái         14,300
Tê cong giảm 76 x 49 mỏng Nanja cái         16,500
Tê cong giảm 76 x 60 mỏng Nanja cái         19,800
Tê cong giảm 90 x 60 mỏng Nanja cái         23,100
Tê cong giảm 114 x 49 mỏng Nanja cái         49,500
Tê cong giảm 114 x 60 mỏng Nanja cái         59,400
Tê cong giảm 114 x 90 mỏng Nanja cái         66,000
Tê cong giảm 140 x 60 mỏng Nanja cái         93,500
Tê cong giảm 140 x 90 mỏng Nanja cái         97,900
Tê cong giảm 140 x 114 mỏng Nanja cái       104,500
Tê cong giảm 165 x 60 mỏng Nanja cái       143,000
Tê cong giảm 165 x 90 mỏng Nanja cái       148,500
Tê cong giảm 165 x 114 mỏng Nanja cái       165,000
Tê cong giảm 216 x 165 dày Nanja cái       605,000
Tê cong giảm 267 x 165 dày Nanja cái       715,000
Tê cong giảm 267 x 216 dày Nanja cái       825,000
       
            Y giảm 60 x 49 Mỏng Nanja cái           8,800
Y giảm 76 x 49 Mỏng Nanja cái         22,000
Y giảm 76 x 60 Mỏng Nanja cái         19,140
Y giảm 90 x 60 Mỏng Nanja cái         25,960
Y giảm 114 x 60 mỏng Nanja cái         45,100
Y giảm 114 x 90 mỏng Nanja cái         55,000
Y giảm 140 x 114 mỏng Nanja cái       116,600
Y giảm 165 x 90 mỏng Nanja cái       162,800
Y giảm 165 x 114 mỏng Nanja cái       187,000
Y giảm 216 x 114 mỏng Nanja cái       682,000
Y giảm 216 x 165 mỏng Nanja cái       792,000

sản phẩm cùng loại
ĐÈN VÀ BÓNG LED PHILIPS 7-16
ĐÈN & BÓNG LED
cáp điện cv
Cáp CXV 3+4 Ruột
Dây đơn cứng PANACO
Cáp Truyền Hình

     Công ty TNHH Long Thành Long                                               
      Địa chỉ: 289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM                                             219 Võ Văn Tần P5 Q3
      Điện thoại: (08) 3838 2500 - ĐT FAX :(08) 3924 0045                    (08) 3834 3994 (08) 38358376  
      Email:longthanhlong11@gmail.com      longthanhlong1@yahoo.com.vn

                                                                                                              

Google+

Đang truy cập: 44
Đã truy cập: 1.366.113