longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn

longthanhlong.com.vn
hỗ trợ trực tuyến
phòng kinh doanh:
  • Minh Ngọc
  • Anh Kiệt
phòng kỹ thuật:
  • Anh Kiệt
thông tin liên hệ:
  • 028 38382500- 0907992260 028 39240045
  • email:
     longthanhlong11@gmail.com longthanhlong1@yahoo.com.vn

danh mục sản phẩm
Trang chủ > Sản phẩm > Hộp nối đế âm 5-15
Hộp nối đế âm 5-15

           BẢNG GIÁ   : HOP AM    
  Gía có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.   Gía         VAT        
BG so: 1    .05-2015
MH TÊN HÀNG DVT ĐƠN GIÁ THAM KHẢO
CSEN DENOI 003 Đế nổi (gắn mặt Clipsal S30) 003 CS Cái                                  5,148
CSEN DENOI 005 Đế nổi (gắn mặt Clipsal S2000) 005 CS Cái                                  5,148
CSEN DENOI 006 Đế nổi vuông (gắn mặt TBĐ vuông) 006 CS Cái                                  4,680
CSEN DENOI 224466 Đế nổi đôi (gắn 2 mặt M1-2-3 Pana) 224466 CS Cái                                17,550
CSEN DENOI 246 Đế nổi đôi (gắn 1 mặt M4-5-6 Pana) 246 CS Cái                                11,700
CSEN DENOI 855 C Đế nổi cao (gắn mặt Chengli) 855 CS Cái                                  5,850
CSEN DENOI 855 T Đế nổi thấp (gắn mặt Chengli) 855 CS Cái                                  5,850
CSEN HOPNOI V 332 Hộp nối vuông 332 (9 x 9) CS Cái                                  8,190
CSEN HOPNOI V 442 Hộp nối vuông 442 (10 x 10) CS Cái                                12,870
CSEN HOPNOI V 12 Hộp nối vuông (12 x 12) CS Cái                                14,040
CSEN HOPNOI V 662 Hộp nối vuông 662 (15 x 15) CS Cái                                21,060
CSEN HOPNOI V 20 Hộp nối vuông (20 x 20) CS Cái                                30,420
CSEN HOPNOI T 606 Hộp lục giác (Bot tròn) 606 CS Cái                                11,700
L&S DEAM 1 Đế âm Vuông 75.6 X 75.6 X 40.5 - F3B3 L&S Cái                                  4,134
L&S HIONOI V 10 Hộp Nối Vuông 108 X 108 X 55 - FWB L&S Cái                                12,480
L&S DEAM 2 Đế âm Chử Nhật - F9B3 L&S Cái                                  3,978
L&S DEAM 3 Đế âm Chử Nhật Aptomat - F9B2 L&S Cái                                  3,900
L&S HOP CBC Hộp Nổi CB Cóc - FNT-58 L&S Cái                                  7,020
L&S DENOI V Đế Nổi Vuông - F3B1 L&S Cái                                  5,304
L&S DEAM 4 Đế âm Vuông 78.5 X 78.5 X 48 - F3B2 L&S Cái                                  7,020
L&S DENOI HCN Đế Nổi Chữ Nhật - F9B1 L&S Cái                                  5,772
L&S DEAM 5 Đế âm Chữ Nhật - F9B4 L&S Cái                                  2,028
MPE DEAM HDCR1 Hộp âm dao cạo râu chữ nhật N04 MPE Cái                                11,648
MPE DEAM HDCR2 Hộp âm dao cạo râu vuông N06 MPE Cái                                  5,970
MPE DENOI A30 Đế Nổi A30 AK237 Cái                                  5,970
MPE DEAM 157N Đế âm tường nhựa 157N MPE Cái                                  3,432
MPE DEAM 157N2 Đế âm tường nhựa đôi 157N2 MPE Cái                                  9,555
MPE DEAM 157ND Đế âm tường nhựa 2 mặt đơn 157ND MPE Cái                                10,010
MPE DENOI A70 Đế nổi A70 AK01 MPE Cái                                  7,462
MPE DENOI DOI A70 Đế nổi đôi A70 AK02 MPE Cái                                10,920
MPE DENOI A201 Đế Nổi A20 (Dùng Viền Vuông Bầu)AK2237 MPE Cái                                  7,462
MPE DENOI A302 Đế Nổi A20 (Dùng Viền Vuông Nhọn WN) AK2237N MPE Cái                                  7,462
MPE DEAM 157S Đế âm tường sắt 157S MPE Cái                                12,012
MPE DEAM 157V Đế âm tường vuông 157V MPE Cái                                  8,190
MPE DEAM MCB Đế âm tường sâu MCB A157MCB MPE Cái                                10,010
MPE HOPNOI V 332 Hộp nối vuông 332 (76 x 76 x 50mm) MPE Cái                                10,091
MPE HOPNOI V 442 Hộp nối vuông 442 (101 x 101 x 50mm) MPE Cái                                12,609
MPE HOPNOI V 662 Hộp nối vuông 662 (152 x 152 x 50mm) MPE Cái                                25,262
NANO DEAM Đế âm đơn Nano Cái                                  7,062
NANO DEAM DOI Đế âm đôi Nano Cái                                12,358
NANO HOPNOI V 15 Hộp Nối Vuông 15 X 15 Nano Cái                                26,481
NANO DEAM V Đế âm vuông Nano Cái                                  5,296
NANO DENOI W Đế Nổi Đơn Gắn Mặt Wide - Full Vuông - Nano Cái                                  8,827
NANO DENOI DOI W Đế Nổi Đôi Gắn Mặt Wide - Full Vuông - Nano Cái                                13,241
NANO HOPNOI T Hộp nối tròn Nano Cái                                  8,827
NANO HOPNOI NAP Nắp hộp nối tròn Nano Cái                                  1,324
NANO DENOI FB Đế Nổi Gắn Mặt Full Bầu - Nano Cái                                  8,827
NANO DENOI DOI FB Đế Nổi Đôi Gắn Mặt Full Bầu Nano Cái                                13,241
NANO HOPNOI M15 Nắp Đậy Hộp 15 X 15 Nano Cái                                13,241
PANA DEAM MCB Đế Âm MCB - FBD200 Pana Cái                                27,300
SINO DEAM DOI Đế âm Đôi Khó Cháy - S2157D Sino Cái                                12,870
SINO HOPNOI MCB Đế âm MCB Sino Cái                                  4,805
SINO HOPNOI T Hộp Nối Tròn Sino Cái                                  5,547
SINO DEAM Đế âm Khó Cháy - S2157 Sino Đơn vị                                  2,652
SINO DEAM MCB Đế âm MCB Sâu - SG100M Sino Cái                                  2,287
SINO DEAM VT Đế âm Vuông Thấp - S3157L Sino Đơn vị                                  4,085
SINO DEAM VC Đế âm Vuông Sâu - S3157H Sino Đơn vị                                  4,473
SINO DEAM S Đế âm Đơn Sắt - S2157R Sino Cái                                  5,374
SINO DENOI DOI Đế Nổi Đôi Gắn S9 - CK157/D Sino Cái                                16,354
SINO DENOI S9 Đế Nổi Gắn S9 - CK157 Sino Cái                                  5,304
SINO DENOI T S18 Đế nổi thấp gắn S18-S98 CK157RL Sino Cái                                  4,078
SINO DENOI C S18 Đế Nổi Cao Gắn S18-S98 - CK157RH Sino Cái                                  4,433
SINO DEAM S V Đế âm Sắt Vuông Thấp - S3157L Sino Cái                                10,785
SINO DEAM S VS Đế âm Sắt Vuông Sâu - S3157S Sino Cái                                10,785
SINO HOPNOI V 332 Hộp Nối Vuông 332 (80 X 80 X 50) Sino Cái                                11,445
SINO HOPNOI V 442 Hộp Nối Vuông 442 (110 X 110 X 50) Sino Cái                                14,669
SINO HOPNOI V 443 Hộp Nối Vuông 443 (110 X 110 X 80) Sino Cái                                22,165
SINO HOPNOI V 662 Hộp Nối Vuông 662 (160 X 160 X 50) Sino Cái                                30,306
SINO HOPNOI V 663 Hộp Nối Vuông 663 (160 X 160 X 80) Sino Cái                                45,781
SINO HOPNOI V 773 Hộp Nối Vuông 773 (185 X 185 X 80) Sino Cái                                54,808
SINO HOPNOI V 993 Hộp Nối Vuông 993 (235 X 235 X 80) Sino Cái                                83,824
SINO HOPTRON Hộp Nối âm Tròn 85mm - E265R Sino Cái                                  6,851
SINO HOPTRON 1 Hộp Nối âm Tròn 105mm - E265A/R2 Sino Cái                                  9,027
SINO DENOI V Đế nổi vuông - S238 Sino Cái                                  5,363
SMER DEAM Đế âm Đơn (CB) HAM M9 Somer Cái                                  4,369
SMER DEAM DOI Đế âm đôi M9 HA/2 Somer Cái                                  9,533
SMER DENOI M9 Đế nổi đơn M9 SB2389 Somer Cái                                  5,561
SMER DENOI DOI M9 Đế nổi đôi M9 MB89/2 Somer Cái                                  9,533
SMER DEAM MCB Đế âm Sâu M9 MCB Somer Cái                                  7,944
SMER HOPNOI V 10 Hộp nối vuông 10 x 10 Sommer Cái                                14,300
SMER HOPNOI V 12 Hộp nối vuông 12 x 12 Sommer Cái                                16,683
SMER HOPNOI V 15 Hộp nối vuông 15 x 15 Sommer Cái                                25,422
SMER HOPNOI V 20 Hộp nối vuông 20 x 20 Sommer Cái                                34,160
SMER DEAM V Đế âm vuông đơn Somer Cái                                  5,561
UTEN DEAM BOXY2 Đế âm Gắn Thiết Bị 118 - BOX/Y2 Uten Cái                                  5,070
VEGA HOPNOI V 80 Hộp nối vuông 80 x 80mm Vega Cái                                  7,150
VEGA HOPNOI V 100 Hộp nối vuông 100 x 100mm Vega Cái                                10,010
VEGA HOPNOI V 150 Hộp nối vuông 150 x 150mm Vega Cái                                18,200
VEGA DEAM 1 Đế âm Vega Cái                                  2,860
VEGA DEAM 2 Đế âm chống cháy Vega Cái                                  3,380

sản phẩm cùng loại
Ống Điện L&S (Songze) 10-17
Ống điện MPE 10-17
Ruột Gà ĐẠI VIỆT 4-13
Ống điện NaNo 10-17
Ống Cứng SP (Sino) 10-17
Ống điện Vega 10-17

Công ty TNHH Long Thành Long
ĐC:289 Nguyễn Trãi P7 Q.5 TPHCM ĐT:028 38382500 - 028 39240045 - 0907992260
Email:longthanhlong11@gmail.com - longthanhlong1@yahoo.com.vn
GPKD Số : 0302681764 Đăng ký lần đầu ngày 29/07/2002 thay đổi lần 2 ngày: 24/11/2017                    
Do sở kế hoạch và đầu tư TP .HCM cấp
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 289 Nguyễn Trãi P.7 Q.5 TP.HCM    


                                              

 

Chính sách quy định

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Đang truy cập: 43
Đã truy cập: 1.496.784